Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

De Nederlandse toezichthouder voor telecom roept de Amerikaanse techgigant Apple op het matje omdat de straling die de iPhone 12 uitzendt te hoog is volgens Europese normen. Er is een kans dat het toestel uit de winkelschappen verdwijnt.
In Frankrijk is dat inmiddels gebeurd.

Het FCC is een belangrijke instantie die de veiligheidsnormen bepaald van EM- Straling. De gehanteerde FCC normen stammen uit 1998, en ondanks de vele  wetenschappelijke aanwijzingen is nog steeds geen goede herziening geweest van deze normen.

De rechtbank heeft bepaald dat het FCC niet voldoende heeft gereageerd op de vele, door publiek/instanties aangegeven, effecten van gezondheids- en milieuschade door te hoge blootstelling aan EM-Straling

Het bewijs is overweldigend, zeggen onderzoekers van de Nature en Biodiversity Conservation Union.

Zij ontdekten dat de straling een schadelijke invloed had op insecten, en vooral op bijen, wespen en vliegen.

De Tweede Kamer heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het onderwerp 5G en gezondheid.

De raad kan geen antwoord geven op de vraag of blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert.

Voor de meeste kinderen is het gebruik van draadloze apparaten als smartphones, tablets en Wi-Fi dagelijkse kost.
Het beeld van de meeste gebruikers is dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat dit mogelijk schadelijke effecten kan hebben.

Maar is dat wel zo? Een korte opsomming van enkele belangrijke punten worden in dit artikel weergegeven.


Teken de petitie

Quotes

I'm contacted by several parents every week with children who have become sick from their school’s wireless system. The most common symptoms include headaches, increased sensitivity to noise, nose bleeds, concentration and memory problems, nausea, exhaustion, and hyperactivity. “Unfortunately, these harms are not potential but existing, and at an epidemic scale,
Dafna Tachover , former telecommunications officer, lawyer

Feiten

  • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

  • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
  • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top