Biphoneijna iedereen heeft hem: de mobiele telefoon. Waar het begon met de inmiddels 'ouderwetse” GSM-telefoon is intussen de smartphone de standaard geworden. Velen kunnen het leven zonder deze telefoons nauwelijks meer voorstellen. Terwijl het nog maar een ruim decennium geleden is dat we allemaal nog zonder mobiele telefoons leefden.

De technieken gebruikt in mobiele telefoons volgen zich in razend tempo op. Waar in de begintijd (eind jaren 90) men alleen nog maar kon bellen met de telefoon, zijn er vandaag de dag tientallen mogelijkheden met deze telefoons. Zoals bijv. mailen internetten, video's kijken, online games spelen.


Werking

De meeste mobiele telefoons maken gebruik van de GSM, UMTS of 4G techniek. GSM is de eerst grootschalig geintroduceerde communicatie- techniek en wordt grotendeels gebruikt voor alleen bellen en sms-en. De smartphones werken grotendeels met de UMTS en 4G techniek Echter de ontwikkelingen gaan hierin snel en er dienen zich al weer nieuwere zend-technieken aan op de telecom-markt.

Alhoewel er duidelijk verschillen zijn in snelheden tussen deze technieken blijft de basis ervan hetzelfde. Al deze technieken werken door middel van, de nog vrij recent ontwikkelde, digitale zend-technieken. Over deze toegepaste technieken is echter nog grote onduidelijkheid over de inwerkingen op het menselijke lichaam en eventuele negatieve gezondheids-gevolgen.


Normen en veiligheid.

Ondanks al deze razendsnelle ontwikkelingen gaan de meeste mensen echter ervan uit dat deze nieuwe mobiele telefoon technieken van te voren ook zeer uitgebreid worden getest op o.a. veiligheid voor de gezondheid en deze veiligheid dan ook onomstoten is vastgesteld.

Deze uitgebreide onderzoeken blijken echter voor de introductie van de mobiele telefoon niet of nauwelijks te zijn gedaan. Terwijl voor nagenoeg alle nieuwe producten een uitgebreid traject is vastgelegd om, in allerlei soorten onderzoeken, de veiligheid aan te tonen geldt dit niet voor mobiele telefoons.

 

SAR-normenSAR - image

Voor deze mobiele telefoons is een aparte norm opgesteld. Als het zendvermogen binnen deze norm blijft wordt het apparaat veilig geacht. Het gaat hier om de zogeheten SAR-norm.

Deze SAR-norm is gebaseerd op metingen op een zak vloeistof die model staat voor een menselijk hoofd. Als door een stralingsbron (mobiele telefoon) deze vloeistof binnen een bepaalde tijd (van enkele minuten) niet teveel is opgewarmd dan wordt deze veilig verklaart.

Op deze SAR-normen en de zeer simplistische wijze van meten en veilig verklaren is veel kritiek van een groot aantal onderzoekers en wetenschappers. Vele onafhankelijke onderzoeken geven aan dat naast het opwarmende effect ook een scala aan biologische effecten en verstoringen in de hersenen en het lichaam kunnen ontstaan.

Echter met het ontstaan van biologische effecten houdt het model van de SAR-norm geen rekening. Maar bij waardes lager dan de SAR norm blijken toch echter deze biologische effecten in grote mate op te treden.


Onderzoeken

“Wetenschappers discussiëren niet meer over de vraag of gsm's schadelijk zijn. De vraag is nu hoe schadelijk ze zijn”

-Erik Huber, milieuspecialist van de Weense Artsenkamer


Onderzoeken naar de veiligheid van de mobiele telefoon worden op veel verschillende niveau's gedaan. Zoals  o.a. op celniveau (in vitro), proefdieren (in vivo) en ook bij mensen (epidemiologisch).

De onderzoeken waar in het algemeen de meeste aandacht voor is zijn de onderzoeken die kijken naar het gebruik van de mobiele telefoon en het ontstaan van hersentumoren. Verschillende studies wijzen uit dat langdurig gsm gebruik het risico op hersentumoren verhoogt.

Enkele studies gaan uit van een verhoogd risico van maar liefst 240 %

Ook voor tumoren op de gehoorzenuw (akoestische neuroma), speekselklier-tumoren en oogkanker zijn er aanwijzingen voor een verhoogd risico.

 

Naast het ontstaan van tumoren worden er ook vele andere schadelijke effecten in verband gebracht met het mobiele telefoon gebruik.
Zoals:

 • vertraagde hersenactiviteit
 • beschadiging van DNA
 • invloed van de productie van hormonen en neurotransmitters in de hersenen.
 • Invloed op hersengolven
 • verhoogd risico op Alzheimer, Parkinson
 • verminderd geheugen, concentratie en denkvermogen
 • verstoring van slaap
 • hoofdpijn

 Onderzoeken naar deze verschillende effecten zijn o.a. hier te vinden:

http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#phones
http://wifiinschools.org.uk/6.html

zie ook op deze website bij: Informatie - Onderzoeken

 

Bloed-hersenbarrière

Eén van de verontrustende effecten van mobiele telefoon is dat er in meerdere studies aangetoond wordt dat de straling hiervan de bloed-hersenbarrière kan doen gaan lekken. Wat tot gevolg heeft dat hierdoor schadelijke stoffen uit het bloed de hersenen kunnen binnendringen. Onder andere onderzoeker Leif Salford toonde aan dat dit de hersencellen beschadigt of doet afsterven. Op termijn kan dit leiden tot een verminderde hersenfunctie en (vroegtijdige) Alzheimer.

hersenfotos

Rechts de bestraalde rattenhersenen, de vlekken wijzen op lekkage van albumine, een stof die niet in de hersenen thuishoort.

Meer info: http://www.powerwatch.org.uk/news/20081113_blood_brain_barrier.asp


Verkleving en klontering van de bloedcellen

Het bellen met de mobiele telefoon kan effecten hebben op het bloed.
In deze video worden deze effecten aangetoond door een levend-bloed analyse

video


Kinderen kwetsbaarder

Voor kinderen kan de elektromagnetische straling van mobieltje een nog groter risico zijn.
Dit komt onder andere doordat hun hersenen en organen nog volop in ontwikkeling zijn. Dit betekend dat de mate van celdelingen veel hoger ligt en verstoringen of beschadigen hierin uiteindelijk (na meerdere jaren) een veel grotere negatieve uitwerking kunnen hebben.

Ook absorbeert het hoofd van een kind veel meer straling dan die van een volwassene. Dit omdat het hoofd kleiner is en de schedel dunner. Hieronder de afbeelding van de absorptie van de straling in het hoofd.

Absorptie kinderhoofd

Absorptie van de straling in het hoofd van respectievelijk een 5 jarige, een 10 jarige en een volwassene


Internationale regelgeving

Het groeiend aantal aanwijzingen heeft o.a. De volgende landen en instanties besloten om verregaande maatregelen om mogelijke schadelijke gevolgen van mobiele telefoon te voorkomen

 • The World Health Organisation, International Agency for Research on Cancer - classified radio frequency radiation as a possible human carcinogen (Class 2B, 2011).  

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 • The Council of Europe - recommended that the use of mobile phones by pupils on school premises be strictly regulated.  

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6685&L=2

 • France
  • The French Government advises children to limit their use of wireless phones
  • The use of mobile phones by pupils in schools and colleges has been banned
  • Advertising of mobile phones to young people under the age of 14 has been banned
  • France is to introduce a warning on mobile phones that overuse may damage health

http://wifiinschools.org.uk/resources/Assemblee+Nationale+Article+72.pdf

 • Russia - The Ministry of Health advises people under the age of 18 (and pregnant women) not to use mobile phones at all.
 • Israel - The Israeli Ministry of Health has called for children’s use of mobile phones to be limited.
 • The Israeli Government’s Environment and Health Committee has recommended that schools establish special areas for mobile phone use and limit it elsewhere (similar to smoking). They also recommend that teachers only use mobile phones in staff rooms and allocated areas, and that corded phones are available in school offices for pupils to use
 • India - The Indian Ministry of Telecommunication has recommended that children under the age of 16 should be discouraged from using mobile phones

http://us.oneworld.net/article/indian-government-cautions-against-ill-effects-mobile-phones

 • Finland - The Radiation and Nuclear Safety Authority recommend restricting the use of mobile phones by children
 • Others – Politicians and medical organisations from many other countries have also recommended restricting the use of mobile phones by children.
 • European Environment Agency - The Director said in 2009 that the evidence for potential risks is strong enough to justify steps to reduce people's exposure to radio frequency electromagnetic fields and that the current exposure limits needed to be reconsidered 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5564632&eventId=1046703&backToCaller=NO&language=en

 • International Commission for Electromagnetic Safety -   We strongly advise limited use of cell phones, and other similar devices, by young children and teenagers, and we call upon governments to apply the Precautionary Principle as an interim measure while more biologically relevant standards are developed

http://www.icems.eu/resolution.htm

 

 

Meer informatie is o.a. te vinden in dit document op: wifiinschools.org.uk

http://wifiinschools.org.uk/resources/wireless+technologies+and+young+people+Oct2011.pdf

Informatiecampagne

Ook het Europees Parlement riep reeds op tot een grootschalige informatiecampagne, zoals beschreven in hun resolutie van 2009 (aangenomen is met 559 stemmen voor, 22 stemmen tegen en 8 onthoudingen).  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//NL

Het EU Parlement stelt voor "om een deel van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor studies betreffende EMV's aan te wenden voor een grootschalige campagne om Europese jongeren bewust te maken van de goede praktijken bij het gebruik van de mobiele telefoon, zoals handsfree-toestellen gebruiken, oproepen kort houden, telefoons uitschakelen wanneer ze niet worden gebruikt (zoals in de klas), en telefoons gebruiken in gebieden met goede ontvangst"


Gebruiksaanwijzingen van de mobiele telefoon fabrikanten

Veel gebruiksaanwijzingen van mobiele telefoons geven instructies om de mobiele telefoon weg te houden van het lichaam.

Bijvoorbeeld wordt in de gebruiksaanwijzing van de Motorola V19516 en de Blackberry Torch geadviseerd: dat bij het bellen of verzenden de telefoon minimaal 2,5cm van het lichaam af te houden. En ook voor jongeren en zwangere vrouwen wordt geadvisseerd het toestel niet in de buurt van de buik of voor jongeren de onderbuik te houden.


Advies voor verantwoord mobiele telefoon gebruik

 • Houd gesprekken kort. Gebruik voor lange gesprekken de vaste telefoon (geen dect),
 • Gebruik de speaker of intercom functie op je toestel of gebruik een speciale airtube headset.
 • Gebruik de telefoon het liefst niet in voertuigen als auto, bus of trein. Doordat u in beweging bent en u zich in een metalen construcitie bevind zal door het slechtere ontvangst u toestel op maximaal vermogen zenden
 • Kinderen en jongeren onder de 16 jaar wordt geadviseerd helemaal geen mobiele telefoon te gebruiken. Dit advies geldt ook voor zwangere vrouwen.
 • Als u een gesprek opzet (het nummer bevestigt), of een bericht verstuurt houd dan het toestel zo ver mogelijk van uw hoofd of lichaam.
 • Gebruik geen mobiele telefoon in de directe nabijheid van jonge kinderen
 • Bewaar uw mobiele telefoon niet direct tegen of vlakbij het lichaam. Dus niet in de broekzak (dit kan bijvoorbeeld de mannelijke vruchtbaarheid negatief beïnvloeden )
 • Leg s'nachts het toestel niet direct naast je hoofd of op je nachtkastje.