e490-300x221

Draadloze huistelefoons bestaan al enkele tientallen jaren, en zijn erg populair mede omdat het handig en flexibel is in gebruik. Vooral de Dect-telefoon is enorm populair vandaag de dag. Waar, tot ongeveer midden jaren 90, alleen de draadloze telefoon bestond die met een analoge techniek werkte (CT-(Cordless Telephony)-technologie). Werd vooral na het jaar 2000 de Dect (Digital Enhanced Cordless Telephony) al meer de standaard. Wat de naam al aangeeft, werkt deze Dect-technologie via digitale gepulste signalen.

Echter bestaat er nog grote onduidelijkheid over deze digitale zendtechniek (die soortgelijk is aan de zendtechniek van mobiele telefoons, Wi-Fi etc.) Onduidelijkheid of deze wel of geen negatieve gezondheidsklachten kan veroorzaken.

Een groeiend aantal mensen geeft aan gezondheidsklachten te krijgen bij het in de directe nabijheid verblijven bij deze Dect-zenders. Deze klachten worden ook opgemerkt door al vele duizenden artsen die daarom in diverse appellen o.a. De Dect-telefoon bestempelen als een gevaar voor de volksgezondheid. Dit wordt ook nog eens ondersteund door al vele duizenden wetenschappelijke onderzoeken dat bij het gebruik van deze digitale draadloze apparatuur er gezondheidsklachten kunnen ontstaan.

Werking

Dect-technologie werkt op een frequentieband van 1880 tot 1900 Mhz. Geintegreerd in deze frequentie-signaal wordt de spraak/data-signaal meegezonden. Dit spraak/data signaal is een laagfrequent digitaal (gepulseerd) signaal. Deze zendtechniek is soortgelijk aan ander digitale zendtechnieken als GSM,UMTS, Wi-Fi.

 

In de praktijk

Een Dect-telefoon voor thuisgebruik bestaat meestal uit een basistation en een handset. Dit basisstation straalt constant (24 uur per dag) signalen uit. Ook dus als er niet gebeld wordt. De handset zendt pas echt uit als er mee gebeld wordt. Het bellen met de Dect-handset kan worden vergeleken met het bellen met een mobiele telefoon. Voor de mogelijke gezondheidsrisico's van mobiel bellen zie het aparte onderwerp hierover.

Bij het gebruik van Dect-telefonie bij bijvoorbeeld de wat grotere bedrijven of instellingen worden er meerdere basisstations of repeaters gebruikt, zodat het hele gebouw of terrein dekking heeft. Voor al deze basisstations geldt dat hoe dichter je bij het basisstation komt hoe groter de stralingsbelasting is.

Ook zijn er vele soorten Dect-babyfoons op de markt. Vooral deze worden door veel onderzoekers als onverantwoord beschouwd door de hoge belasting van zeer kwetsbare kinderen.

Genoemde klachten

Klachten kunnen heel divers zijn en ook pas na een langere tijd blootstelling van meerdere maanden/ jaren plots opkomen. De meeste klachten zijn ook van toepassing bij andere typen digitale gepulste signalen als GSM, UMTS, Wifi

 • Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid/misselijkheid, geheugenproblemen, moeilijkheden met concentreren, slapeloosheid, depressie/angsten, moeheid/slapheid, tintelingen, spier en gewrichtspijn
 • Cardiologisch: hartritme stoornissen, hartkloppingen,kortademigheid, hoge bloeddruk
 • Ogen: Pijn/ prikkeling, druk in de ogen, troebel zicht
 • Oren: oorsuizen, gehoorverlies
 • Anders: Huidproblemen, darmproblemen, bloedneuzen, afname gevoel en reuk, gevoeliger voor zonlicht.

Onderzoek noemt voor lange termijn effecten: kanker, neurologische aandoeningen, genetische effecten als onvruchtbaarheid, miskramen,geboorte defecten, schildklier problemen, astma, diabetes,

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn al enkele duizenden onderzoeken gedaan naar de mogelijke effecten van deze digitale-zendtechniek op de gezondheid. In veel onderzoeken wordt vooral de nieuwe techniek van het, eerder genoemde, gepulseerde data-signaal genoemd als grootste veroorzaker van schadelijke gevolgen. Onderzoeken zien dat er tal van ongewenste biologische verandering optreden door deze pulserende frequentie.

Een deel van alle onderzoeken is op deze site  te vinden bij: Informatie - Onderzoeken  

 

Medische appel's

De vele onstane klachten door digitale draadloze technieken zoals Dect, is ook bij vele artsen niet onopgemerkt gebleven. Vooral Duitse artsen geven aan dat er maatregelen moeten worden getroffen om blootstelling aan deze zendtechnieken te verminderen.

Hun zorgen hebben zij kenbaar gemaakt in zogeheten Medische Appel's als bijv.:

 • Freiburger Appel - ondertekend door 1000+ artsen en 40.000 sympatisanten

http://www.milieuziektes.nl/FreiburgAppNL.pdf

 

 • Bamberger Appel - ondertekend door 100+ kinderartsen

http://www.milieuziektes.nl/Rapporten/Appell_AerzteBamberg230704.pdf

 

Meer Appel's zijn hier te vinden: http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen#24   

 

Wat kan men zelf doen om de blootstelling aan Dect te verminderen

 • Gebruik een vast toestel met draad   
 • Als u toch echt draadloos wilt telefoneren kunt u kiezen voor:
  • een analoge draadloze telefoon of
  • een stralingsarme telefoon

Stralingsarme draadloze telefoons zijn er in verschillende types:

 • Eco DECT – geeft een demping van 0 %. Deze term duidt enkel op het beperkte stroomverbruik, echter niet op de afgegeven straling
 • Eco Mode- geeft een stralingsdemping van 80 %.
 • Eco Mode PLUS- geeft een demping van 100 %.

De Eco Mode Plus is hierin de beste optie. Hier geeft het basisstation alleen straling af als er gebeld wordt en gaat dus automatisch uit als er niet wordt gebeld..

Belangrijk voor de Eco Mode telefoons is dat deze dempings-functie vaak nog apart op de telefoon moet worden ingesteld. Dus let daar op en raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing

(De beste keuze blijft echter toch een toestel met draad. Want zelfs al stralen stralingsarme DECT's minder, de hoorn zelf straalt nog steeds tegen het hoofd, net als een gsm, zij het minder krachtig.)

–-- Als er hoe dan ook toch van een Dect-telefoon gebruik wordt gemaakt zorg er dan voor om zo veel mogelijk afstand te houden tot het basisstation en de duur van de gesprekken zo kort mogelijk te houden.

De Siemens E490 kopen

 

Dect- Babyfoons

Potentieel nog gevaarlijker zijn de Dect-babyfoons.

Deze babyfoons worden doorgaans neergezet zeer dichtbij bij het kwetsbare lichaam van jonge kinderen en baby's. Mede hierom geven veel onderzoekers aan dat deze Dect-babyfoons het draadloze produkt is wat de meeste impact op de gezondheid kan hebben.

Baby's zijn extra kwetsbaar voor de effecten van straling omdat hun lichaam, immuunsysteem  en hun zenuwstelsel nog in volle ontwikkeling zijn.

 

Veiligere babyfoons

Een goed alternatief voor deze digitale Dect - babyfoon is:

---Een (ouderwetse) analoge- babyfoon

--- stralingsarme Babyfoon zoals bijv.:

Vivanco Eco Babyphone   http://www.babyfon.com/en/home.php

Angelcare AC420   http://www.angelcare-monitor.com/International/en/home