draadloze router

In slechts enkele jaren tijd heeft draadloos internet of 'Wi-Fi” (Wireless Fidelity) de wereld veroverd. Draadloos internetten met laptop, I-pad en smartphone is de trend vandaag de dag. Op allerlei plaatsen (werk, horeca, in huis) worden deze zenders geinstalleerd en onbewust gaat men er van uit dat deze nieuwe zendtechniek onomstotelijk veilig is verklaard.

Echter bestaat er, in de praktijk, nog grote onduidelijkheid over mogelijke schadelijke gezondheids-gevolgen van het gebruikt van deze techniek.

Een steeds groter wordende groep mensen geeft aan gezondheidsklachten te ervaren in de directe omgeving van wifi-zenders of draadloze apparatuur zoals laptops, I-pad's, smartphones. Ondertussen verschijnen er ook al meer wetenschappelijke onderzoeken die concluderen dat er mogelijke gezondheidsklachten kunnen ontstaan bij het gebruik van deze draadloze apparatuur.

Opmerkelijk hierin is ook dat dit wetenschappelijk onderzoek, voor de introductie van wifi, nagenoeg niet is gedaan. En er nu dus een situatie is ontstaan dat er nu een nieuwe technologie is geintroduceerd waaraan miljoenen mensen blootgesteld worden maar waar geen enkel vooronderzoek is geweest om te bewijzen dat deze techniek uberhaupt wel veilig is .

Werking

Wifi-technologie werkt met hoogfrequente gepulste elektromagnetische straling ofwel microgolven. De gebruikt frequenties van deze golven zitten rond de 2,4 Giga Hertz. (Dit is ook de frequentie die gebruikt wordt in magnetrons). Recenter gebruikt men ook frequenties tussen de 5,1 en 5,8 Ghz.

Geintegreerd in deze microgolf wordt een data-signaal meegezonden. Dit data-signaal is een laagfrequent digitaal (gepulseerd) signaal. Dit signaal zorgt voor de werkelijke informatie-overdracht.

(Deze zendtechniek welk digitale informatie verzend is soortgelijk aan die van andere digitale zendtechnieken als GSM, UMTS, Dect)

In de praktijk

In de praktijk zijn er bij het gebruik van Wifi feitelijk twee stralingsbronnen. De eerste is je Wifi-modem en ten tweede is er de laptop, I-pad etc. Het Wifi-modem staat, ongeacht het gebruik ervan, constant een signaal te zenden (24uur per dag). De laptop of I-pad zend alleen als op het apparaat het Wifi-signaal is ingeschakeld en er data wordt verzonden.

Genoemde Klachten

Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid/misselijkheid, geheugenproblemen, moeilijkheden met concentreren, slapeloosheid, depressie/angsten, moeheid/slapheid, tintelingen, spier en gewrichtspijn
Cardiologisch: hartritme stoornissen, hartkloppingen,kortademigheid, hoge bloeddruk
Ogen: Pijn/ prikkeling, druk in de ogen, troebel zicht,
Oren: oorsuizen, gehoorverlies
Anders: Huidproblemen, darmproblemen, bloedneuzen, afname gevoel en reuk, gevoeliger voor zonlicht.

Onderzoek noemt voor lange termijn effecten: kanker, neurologische aandoeningen, genetische effecten als onvruchtbaarheid, miskramen,geboorte defecten, schildklier problemen, astma, diabetes,

Wetenschap

Er zijn al enkele duizenden onderzoeken gedaan naar de mogelijke effecten van deze microgolven-zendtechniek op de gezondheid. In veel onderzoeken wordt vooral de nieuwe techniek van het, eerder genoemde, gepulseerde data-signaal genoemd als grootste veroorzaker van schadelijke gevolgen. Onderzoeken zien dat er tal van ongewenste biologische verandering optreden door deze pulserende frequentie.

    Een overzicht van vele onderzoeken kunt u op deze website vinden bij Informatie - Onderzoeken     

Vele instanties vinden het noodzakelijk om nu al vergaande en preventieve maatregelen te nemen om blootstelling aan o.a Wi-Fi vooral voor kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.


Internationale regelgeving omtrent WIFi

---Raad van Europa 2011 – geeft aan het gebruik van bekabeld internet in schoolgebouwen te prefereren om de gezondheid van kinderen te beschermen.

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm.

---Overheid Duitsland 2007– geeft aan dat het gebruikt van WLAN in werkomgeving of in huis, als mogelijk, moet worden vermeden. Zij geven aan de voorkeur te geven aan bekabelde verbindingen

http://www.icems.eu/docs/deutscher_bundestag.pdf

---Overheid Israel 2010-Environment and Health Committee geef aan in schoolgebouwen bedrade verbindingen te prefereren boven draadloze. De Israelische overheid heeft het reclame maken voor thuis gebruik Wifi-producten verboden uit voorzorg.

---Oostenrijk – The Public Health Department in Salzburg adviseert scholen geen gebruik te maken van Wi-Fi of Dect-telefoons. De Austria Medical Association lobby't tegen Wi-Fi in scholen en adviseert bedraad internet.

http://www.aerztekammer.at/?id=000000000020051128120304&;;aid=xhtml&id=000000000020051128120304&type=module&noedit=true

---The Vienna Doctorś Chamber adviseerd bedrade internet connecties, omdat WLAN hoge stralingsblootstelling kan veroorzaken.

---Frankrijk 2009– The French Health and Security Agency adviseert de bevolking het gebruik en de blootstelling aan mobiele telefoons en andere draadloze toepassingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Vooral de blootstelling van kinderen moet zoveel mogelijk worden vermeden en Wi-Fi zenders moeten worden uitgeschakeld indien dat mogelijk is.

http://www.france24.com/en/node/4902128

---Bioinitiative Report- adviseert het implementeren van bedrade alternatieven voor Wi-Fi, vooral in scholen en bibliotheken zodat kinderen niet worden blootgesteld aan hoge radiofrequenties totdat er meer bekend is over de mogelijke gezondheids effecten van deze techniek.

http://www.bioinitiative.org

---European Environment Agency adviseert preventieve maatregelen voor blootstelling aan Wi-Fi netwerken totdat de wetenschap meer duidelijkheid heeft verschaft.

http://www.eea.europa.eu/highlights/health-risks-from-mobile-phone

 

 

Wat kan men zelf doen om blootstelling aan Wi-Fi te verminderen

--- Houdt voldoende afstand tot een Wi-Fi apparaat

Altijd geldt: hoe dichter je bij de stralingsbron bent hoe groter de stralingsbelasting.

Veel mensen redeneren dat het voor het stralingsniveau niet veel uitmaakt of ze zelf wifi installeren of niet, omdat ze zowieso al bestraald worden door de wifi van de buren. Dit is echter foutief want dit maakt wel degelijk een groot verschil.

---Leg een computer netwerk aan met kabels. (extra voordeel dat dit ook veiliger en sneller is)

--- Zorg dat op je modem, laptop, smartphone het Wi-Fi - signaal is uitgeschakeld. ( zie evt. de handleiding )

--- Als je toch je Wi-Fi wilt gebruiken zorg dan dat je na gebruik het signaal of het modem uitschakelt (dit kan eventueel ook met het gebruik van bijv een timerschakelaar)