In Januari 2020 zijn er diverse artikelen in de media verschenen over het onderwerp 5G.
Hierin wordt vaak een vrij beperkt beeld weergegeven van de echte probleempunten rondom 5G.

Hier enkele belangrijke punten die essentieel zijn om voor iedereen te weten.
In de media zijn in januari 2020 diverse artikelen verschenen zoals:


https://www.ad.nl/tech/toekomstige-risico-s-5g-zijn-groot-raadsel~ac771699/

https://www.ad.nl/tech/hoe-gevaarlijk-is-5g-vijf-vragen~adc064c0/

https://www.ad.nl/tech/geerteke-de-haas-vreest-5g-ik-heb-thuis-geen-computer-mobieltje-of-magnetron~acf85302/
Over enkele belangrijke punten in deze artikelen willen we even een wat uitgebreidere toelichting geven:


Vaak wordt in de media de indruk gewekt dat er geen veiligheidsissues bestaan rondom de bestaande zendtechnieken als GSM,UMTS,4G, Wi-Fi.

Dit is echter geen goede weergave van de werkelijkheid.

Wat hier met name van belang is, is de relatief korte tijd waarin deze nieuwe zendtechnieken grootschalig zijn geintroduceerd.
Door de korte duur zijn er, ondanks de hoeveelheid onderzoeken, nog geen overduidelijke en overtuigende conclusies te trekken. Echter de resultaten uit de onderzoeken tot nu toe zijn op zijn minst zorgwekkend te noemen. Dit heeft ondermeer geleid tot:


Vele wetenschappers slaan alarm

Enkele duizenden onderzoekers en wetenschappers hebben de afgelopen jaren alarm geslagen over de sterk groeiende aanwijzingen dat te hoge en langdurige blootstellingen aan Radiofrequente Velden schadelijke effecten kunnen hebben.https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/445-wetenschappers-sturen-opnieuw-appeal-naar-de-verenigde-naties

https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/447-belgie-2019-hippocrates-electrosmog-appeal

https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/434-scientists-appeal-tegen-de-toepassing-van-5g


Enkele belangrijke punten die door deze onderzoekers/wetenschappers worden aangegeven zijn :

- Elektromagnetische Velden (EMV) van draadloze apparatuur veroorzaken beschadigingen aan lichaamscellen en DNA

- Het aantal hersentumoren bij jongeren is verdriedubbeld

- Het ontstaan van DNA-schade door (EMV) is voor vele wetenschappers de reden voor het stijgend aantal kankergevallen

- Vooral kinderen en volgende generaties lopen risico's

- Wetenschappers en biologen worden niet betrokken bij het bepalen van veiligheidsnormen

- De huidige veiligheidsnormen zijn te hoog en worden bepaald door industrie-gerelateerde instantiesMerendeel van wetenschappelijke onderzoeken toont schadelijke effecten aan van Radiofrequente blootstelling


Wetenschappelijk onderzoek naar de uitwerking van de communicatie signalen op het menselijk lichaam zijn, vóór de introductie van zendapparatuur, echter niet of nauwelijks gedaan.


Apparaten dienen te voldoen aan veiligheidsnormen waaraan fabrikanten zich dienen te houden. Fabrikanten en telecombedrijven zelf doen weinig tot geen onderzoeken om de veiligheid van hun producten te onderzoeken. Deze veiligheidsnormen worden door vele wetenschappers bekritiseerd. Zij vinden dat deze normen te ruim zijn en geen voldoende bescherming bieden om schadelijke effecten te voorkomen.


Op het gebied van onderzoek naar de effecten van RF-velden zijn zo'n 35.000 publicaties te vinden.
In een overzichtsstudie van professor Henry Lai (bioengineer van de University of Washington) laat hier ongeveer:70% van de onafhankelijk gefinancierde onderzoeken biologische effecten zien.

Overzicht van vele duizenden studies zijn onder andere te vinden op:

- 700 studies die gezondheidseffecten aantonen van RF-velden:
http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2016/02/Cell-Phone-Studies-Final.pdf

- Engelstalige website met een groot gedeelte van alle onderzoeken naar EMV
(Met tevens een vermelding of desbetreffende onderzoek wel (=P) of geen (=N) biologische effecten heeft gevonden)
http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp

- Meer dan 5000 onderzoeken naar de effecten van EMV welke biologische effecten aantonen
http://www.justproveit.net/studies

- Nederlandstalige website met opsomming van 1000+ negatieve onderzoeken
http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken

- Engelstalige website met onderzoeken (tot 2011) ingedeeld per categorie
http://www.electricwords.emfacts.com

- Website waar het grootste gedeelte van onderzoeken naar EMV gepubliceerd wordt
http://www.emf-portal.de/_index.php?l=e

- 1800+ studies onderzocht in Bioinitiative Report 2012
http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/

Onderzoeken Wi-Fi

Bij onderzoeken naar Wi-Fi signalen worden effecten gezien in tientallen biologische processen.
Waaronder diverse effecten in de hersenen:

- 136 onderzoeken naar de gezondheidseffecten van Wi-Fi
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDQyNDIxNzM0NTI2OTM0MTUxNjgBZHhaazZ0LUFCQUFKATAuMQEBdjI
Geconstateerde effecten op brein en neuronen:
- DNA breuken
- significante schade in het brein
- ontstaan van schadelijke vrije radicalen
- oxidative stress- stress respons in hippocampus
- toename doorgang bloed-brein barriere (barriere die brein voor schadelijke stoffen beschermd)Vele personen ervaren grote gezondheidsklachten van 3G,4G, Wi-Fi enz.


ehs symptomsKorte termijn gezondheidseffecten die vaak worden ervaren zijn bijv:
- Hoofdpijn, Migraine
- Hartkloppingen
- Duizeligheid/ Misselijkheid
- Geheugen-/ Concentratieproblemen
- Extreme vermoeidheid
- Oog- en oorproblemen
- Slaapproblemen

Schattingen van hoeveel personen deze gezondheidsklachten ervaren zijn uitéenlopend. Enkele onderzoeken schatten dat ongeveer 3-5% van de mensen significante gezondheidsklachten ervaart nabij RF apparatuur. Echter laten andere schattingen ook zien dat dit percentage hoger kan zijn tot wel 20% of meer.  

Het lastige is dat deze klachten een overlap lijken te hebben met nu veel voorkomende gezondheidseffecten als: stress, burn-out, overspannenheid, onrust, ADHD.

Waar een klein deel een directe relatie ervaart tussen blootstelling aan apparatuur en klachten (vaak pas na jarenlang onderzoek) heeft het overgrote deel geen idee dat er uberhaupt een relatie kan zijn.

Onderzoeken bij proefpersonen naar het vinden van een link tussen blootstelling en het ontstaan van gezondheidsklachten worden echter nog nauwelijks gedaan en bieden geen duidelijk beeld. Dit mede doordat onderzoek op proefpersonen van meerdere kanten aan interpretatie onderhevig is.

Echter zijn de grote hoeveelheid aan onderzoeken die biologische verstoringen laten zien, een duidelijke basis voor het ontstaan van deze klachten. Werkingsmechanismes van het ontstaan van deze klachten door biologische effecten worden, vooral de laatste jaren, langzaam maar zeker al meer duidelijk. Eén van de vooraanstaande onderzoekers hierin is onder andere dr. Martin Pall.  link (27)

Belangrijk en typerend gegeven is dat in de meeste gevallen deze ervaren gezondheidsklachten vrijwel direct afnemen als men zich verder verwijderd van deze draadloze apparatuur. Ofwel: Stralingsbron weg = klacht weg.


Voor een uitgebreidere overzicht zie:
https://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen

https://ehtrust.org/

 

 Introductie 5G


Het 5G communicatienetwerk zal naast de bestaande netwerken (3G,4G) gaan werken. Dit gaat zorgen voor een forse verhoging van de algehele blootstelling. Als men kijkt naar de bevindingen uit wetenschappelijke onderzoeken is een vermeerdering van de vele geconstateerde gezondheidseffecten zeer wel te verwachten.

Daarnaast werkt 5G op een significant hoger frequentie dan de voorgangers als 4G, 3G.
Door de hogere frequentie van 5G zal vooral de huid een grotere blootstelling krijgen. Wat de consequenties hiervan in de praktijk zullen zijn is nog onduidelijk.Diverse experts verwachten echter de volgende effecten:

-  Verstoring van de werking van de zweetklieren van de huid. Doordat zweetklieren een antennewerking hebben

-  Cel schade door activatie van de 'voltage gated calcium channels' van de cellen

-  Brandend gevoel en schadelijke effecten op de huid. Frequenties van 5G werden vroeger experimenteel gebruikt als 'crowd control' frequenties. Door het opwekken van een brandend gevoel van de huid, kunnen grote groepen worden verjaagd.


- 'Mitochondrial' DNA- schade

- Verder uitbreidende schade aan flora en fauna. Met name insecten en vogels zullen de schadelijke effecten kunnen ervaren, en zullen verder in aantal verminderen.

- Kans op huidproblemen
https://www.rd.nl/opinie/kans-op-huidproblemen-door-5g-straling-1.1551513

.....


Zie o.a. ook:

https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

https://www.youtube.com/watch?v=QvPg1AyQ43I

https://www.globalresearch.ca/5g-danger-13-reasons-5g-wireless-technology-will-be-a-catastrophe-for-humanity/5680503?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles&fbclid=IwAR0y9awToTs0MxHIdAjrZoQtuzV6yTfwTztDqxRTS7d7VlPM9-shm77uUIY


Vele gezondheidsklachten worden nu al opgemerkt na activering 5G


Een typisch voorbeeld van een persoon die zegt elektrogevoelig te zijn geworden is vaak iemand die jarenlang, zonder opgemerkte problemen, zich omringd had door vele 'stralende' apparatuur. Na die vele jaren bleek de emmer uiteindelijk te zijn vol gelopen en ontwikkelden zich allerlei elektrogevoelige klachten.

Na de installatie van 5G, blijkt bij vele personen wereldwijd, dat er zich binnen enkele dagen / weken duidelijke elektrogevoelige klachten te zijn ontstaan. Bij velen van hen zijn de klachten zo groot dat zij moesten wegvluchten uit hun eigen huis en nu acuut genoodzaakt zijn andere woonruimte te zoeken. Dit vaak bij personen die nooit eerder elektrogevoelige klachten hadden ervaren.

5G in Zwitserland:
https://www.illustre.ch/magazine/5g-sentons-cobayes?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1kXKK1yWBDKoaZRVOQB7gRvC8o-1a3GyVbQHJPyPkAzzpl73iKYtaiA6Q

https://www.activistpost.com/2019/09/switzerland-sick-of-and-sick-from-5g-nationwide-revolt-planned-for-september-21.html


5G in Maastricht
https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/12200/ervaring_5g_in_maastricht

VS: Sacramento
https://www.change.org/p/stop-verizon-from-abusing-our-neighborhood?fbclid=IwAR3LFgGqYLXfpbWvAz3cTFQR81A6dkOwU3uctBhRIgvUlVb_Dpxbl172dYQ


Los Angeles County Fire Department
https://www.youtube.com/watch?v=s-x_xv6dg9E
De Veiligheidslimieten van Elektromagnetische straling


De normen voor elektromagnetische velden van mobiele communicatie (3G,4G,5G.....) zijn in Nederland, gebaseerd op de adviezen van de instantie ICNIRP.

Deze ICNIRP normen werden vanaf de jaren 1940-1950 toegepast bij o.a. radarinstallaties en andere zendapparatuur, grotendeels voor militaire doeleinden. Hoewel er toen ook al twijfels waren aan de hoogte van deze normen zijn deze, tot de dag van vandaag, ongewijzigd gebleven.

Ook de basisopstelling van het meten van deze straling is ongewijzigd gebleven. Om te bepalen of de straling binnen de normen blijft wordt gemeten aan een met vloeistof gevuld model met de maatvoering van een volwassen marinier.

De voor de telecommunicatie gebruikte frequenties liggen vlakbij de radarfrequenties en worden ook wel microgolven genoemd ( zoals die gebruikt worden in een magnetron). Om de grenswaarden te bepalen gaat deze ICNIRP norm uit van een maximale opwarming van dit "volwassen mariniers"-model van maximaal 1 graad Celsius binnen 30 minuten. Als de opwarming onder deze grens blijft is het stralingsniveau veilig bevonden. Dit betekent dat de ICNIRP-norm alleen uit gaat van een thermisch effect in het menselijk lichaam.

Na de grootschalige introductie van microgolf-zendmasten (GSM) in de jaren 90, verschenen er echter vele wetenschappelijke onderzoeken die allerlei negatieve biologische effecten constateerden. Biologische effecten die bij stralingsniveaus ruim binnen de gestelde ICNIRP- norm worden geconstateerd.

Dit zijn effecten als: Gen-schade, DNA-schade, schade aan lichaamscellen.

Wetenschappers twijfelden openlijk aan de toereikendheid van deze ICNIRP-normen
Punten van kritiek op deze ICNIRP normen zijn o.a.:

• Normen gaan niet uit van biologische effecten die zich in het lichaam voordoen
• Normen gaan niet uit van langdurige blootstelling (> 30 minuten)
• Normen houden geen rekening met baby's, kinderen, ouderen, zieken
• Normen zijn theoretisch te simplistisch onderbouwd en doen geen recht aan alle complexe elektromagnetische processen in het lichaam, met name in de hersenen.

Vele onderzoekers wijten het ontstaan van deze biologische effecten vooral aan de extra signalen die worden bijgevoegd in de nieuwe zendtechniek van GSM/UMTS/4G. Waar bij het uitzenden van bijv. radar één soort frequentie wordt gebruikt wordt, bij o.a. GSM/UMTS/4G, geïntegreerd in deze microgolf een extra digitaal signaal meegezonden.
Deze digitale signalen hebben een veel lagere frequentie en zitten in dezelfde lage frequentieband die ook in het menselijk lichaam/brein gebruikt worden. Hierdoor kan er verstoring optreden in normale lichaamsfuncties en zo dus gezondheidsklachten veroorzaken.

Deze toevoeging van extra frequenties bij het microgolf signaal is voor de grootschalige introductie van deze zendtechniek nooit uitgebreid onderzocht. Dit betekent dat uitgebreid onderzoek naar de effecten van deze nieuwe zendtechniek nu pas achteraf wordt gedaan.