Het 2019 Hippocrates Electrosmog Appeal is ondertekend door 347 medici, artsen en gezondheids- professionals in Belgie.

Geconfronteerd wordend met de grootschalige aanwezigheid van electrosmog pleitten zij ervoor het voorzorgsprincipe te hanteren. Dit om de gezondheid te beschermen met name die van de kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen.[Nov 2019]Meer informatie over dit 'Electrosmog Appeal' op:


https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/?lang=nl