ronald melnickHet National Toxicology Program (NTP) behoort tot eén van de uitgebreidste onderzoeken die zijn gedaan naar de relatie tussen GSM/UMTS velden en het ontstaan van gezondheidseffecten op proefdieren.

In een wetenschappelijk rapport van Ronald L. Melnick Ph. D wordt ingegaan op de zeggingskracht van dit onderzoek en worden enkele ongefundeerde kritieken op dit onderzoek besproken en weerlegd.
Als hier eerder besproken heeft het NTP-onderzoek duidelijke aanwijzingen gevonden van gezondheidsschade.
Bij een 2 jarige blootstelling aan GSM en CDMA velden worden significante verhogingen gezien in het onstaan van:

- Malignant schwannoma in the heart
- Malignant glioma of the brain

Zie ook: http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/412-expertpanel-analyse-van-ntp-onderzoek
Robert L. Melnick
Senior Scientist (retired), National Toxicology Program, NIEHS, NIH 
bespreekt de wetenschappelijke waarde van dit onderzoek en bespreekt ook de misvattingen en ongefundeerde kritieken op dit onderzoek.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118304973?via=ihub


https://ehtrust.org/us-scientist-criticizes-icnirps-refusal-to-reassess-cell-phone-radiation-exposure-guidelines-after-us-national-toxicology-program-studies-show-clear-evidence-of-cancer-in-experimental-animals/