cancertutorOp de website: www.cancertutor.com is een zeer uitgebreid artikel gepubliceerd:
"The full story on EMFs: Research, dangers, and how to protect yourself"

Hierin worden de belangrijkste onderzoeken, adviezen en zienswijzen besproken in relatie tot
de effecten van EMV op de gezondheid.

 

 

Een zeer lezenswaardig artikel om een goed overzicht te krijgen van de problematiek rondom EMV.

Dit artikel is te vinden op:
https://www.cancertutor.com/emf/