phone schoolDUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft onlangs een Rapportage uitgebracht:
"Onderzoek gebruik sociale media en omgang met smartphones in het voortgezet onderwijs"

Naast de gezondheidseffecten die hier vaak worden besproken zijn er nog diverse andere effecten te associeren met smartphone gebruik. Welke de kwaliteit van het onderwijs duidelijk kunnen beinvloeden.Pagina 11

De voorgelegde negatieve gevolgen van het sociale mediagebruik onder leerlingen, worden vaak herkend door de docenten; voor alle genoemde aspecten geldt dat deze door minimaal 32% van de bevraagde docenten herkend worden.

Vooral afgenomen concentratievermogen (77%) en afgenomen oplettendheid in de les (68%) wordt vaak herkend, maar ook onrust in de lessen (46%) en het niet op tijd af hebben van huiswerk (42%).


http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2017/12/Rapportage-Sociale-mediagebruik-en-smartphones-in-het-VO-14-december-2017.pdf