mercolaProfessor en onderzoeker Paul Héroux, Ph.D., van de University of Montreal geeft een duidelijk beeld van de wetenschappelijke status van de effecten van EM-velden op de gezondheid.

In dit interview door dr. Mercola  wordt tevens ingegaan op de praktijken van de telecom-industrie welke volgens Paul Héroux vergelijkbaar zijn met de praktijken van de tabaksindustrie.


Paul Héroux, Ph.D., is researcher and professor of toxicology and health effects of electromagnetism at the faculty of medicine at McGill University in Montreal

“Covering the whole spectrum, there is no doubt that there are biological effects,” Héroux says, adding “There’s no doubt there are substantial health effects that we have been experiencing for a long time, and that have been increasing our health bills.
In dit interview worden zowel de laagfrequente velden (van bijv. hoogspanningsmasten, transformatorhuisjes) als de hoogfrequente velden (4G, UMTS
, WiFi) besproken.

Van een te hoge blootstelling aan Laagfrequente Velden is al tientallen jaren bekend dat deze een verhoogde kans op bijv. leukemie kunnen veroorzaken. Dit mede is ook een reden geweest voor de Nederlandse overheid om bewoners die >50 meter bij een hoogspanningsmast wonen een mogelijkheid te geven om uitgekocht te worden.

Paul Héroux stelt dat uitgezonden Hoogfrequente Velden (4G, UMTS, WiFi) genoeg Laagfrequente componenten in zich hebben om dezelfde gezondheidseffecten te creeeren als Laagfrequente Velden. En het hierdoor plausibel is dat blootstelling aan Hoogfrequente Velden dus ook kankerverwekkende effecten kan veroorzaken:Broadly speaking, EMFs include electric, magnetic and radio frequency fields. While the literature tends to discriminate between low-frequency fields, high-frequency fields, microwaves, electric fields and magnetic fields, all of these have certain commonalities that allow you to lump them together, at least in terms of their biological action. 

“It's true that frequency influences the effects,” Héroux says, “but basically … I could, using an electric field or a magnetic field, produce the same effect in a cell. Most higher frequency signals have enough low-frequency components to have a lot in common with low-frequency components.

The practical aspect of this is that usually the fields have an effect maybe in one application, but they are mirrored in other applications as well. There's a type of great unifying view that you can have about these fields.”

Lees verder op":
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2018/04/29/electromagnetic-fields-health-effects.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20180429Z1_UCM&et_cid=DM203977&et_rid=290033715