8720604364 85c5931a14 zOp 21 maart 2018 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden waar de problematiek rondom "straling in het onderwijs" wordt besproken.

Deze bijeenkomst is gratis te bezoeken. Meer informatie op: https://stralinginonderwijs.wordpress.com/

 

 

* Wat zijn effecten en risico's van elektromagnetische straling van zendmasten, tablets, telefoons en wifi op
gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren?

* Waarom raden wetenschappers aan het voorzorgsprincipe aangaande straling in acht te nemen, wat betekent dit en waarom wordt deze kwestie steeds urgenter?

* Wat kan de school of onderwijsinstelling doen?

Wanneer:
Woensdag 21 maart 2018;
14:00-16:00 (inloop 13:30)

Waar:
Jan de Bakkerschool, Irisstraat 2, Woerden

Door:
Dolly Bootsma, Carolien Schooneveld & Gijs Verbeek

Kosten: Gratis (mogelijkheid tot donatie)

 

Voor een overzicht van de ontwikkelingen aangaande dit onderwerp in bijvoorbeeld de:

- genomen maatregelen van internationale overheden
- de verontrustende bevindingen uit vele wetenschappelijke onderzoeken


zie ook het informatiedocument op deze website:

http://www.wirelessinfo.nl/informatie/voor-scholen/134-informatie-scholen