wifi 2Wi-Fi - en gelijksoortige digitale signalen. Je hoort, voelt, en ziet ze niet. Hierdoor lijken ze niet te bestaan.

Door bepaalde meetapparatuur kunnen deze signalen hoorbaar gemaakt worden. Zo kun je een indruk krijgen over de duur en intensiteit van deze uitgezonden signalen.

 

In deze video wordt met een EMF Acoustimeter de Wi-Fi signalen van een iPad gemeten.

Duidelijk hoorbaar zijn de " baken" signalen van de Wi-Fi router. Dit signaal wordt meerdere keren per seconden uitgezonden, gekenmerkt door de korte krachtige pulsgeluid. Dit bakensignaal is met deze zendtechniek nodig voor het vinden en synchroniseren van het draadloze netwerk.

Deze bakensignalen hebben hoorbaar een hoge intensiteit en uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt, dat deze bakensignalen alleen al, duidelijke biologisch verstorende effecten kunnen opwekken.

Dit maakt dat als een Wi-Fi router of Wi-Fi netwerk wordt aangezet er al diverse gezondheidseffecten op kunnen treden. Ook als er dus geen actieve communicatie wordt gevoerd met router of netwerk.


Hiernaast zijn ook duidelijk de communicatie signalen te horen. Deze signalen zijn kenmerken zich door krachtige pieken in het signaal. Deze pieken kunnen regelmatig hoge waarden hebben. Vaak zelfs hogere waardes dan de blootstellingslimieten toestaan. Ook deze pieksignalen kunnen diverse uitwerkingen hebben op het biologische systeem van het menselijk lichaam.
https://www.youtube.com/watch?v=snt2uaQd_Ps