ctiaIn een parlementair verhoor van Amerikaanse Senaatleden met vertegenwoordigers van de mobiele telefoon industrie (CTIA) wordt door deze industrie aangegeven dat:

"De telecomindustrie nooit heeft gezegd dat mobiele telefoons veilig zijn."

 

 

In het desbetreffende verhoor gehouden in 2009 wordt door Dane Snowden van de CTIA-Wireless Association gezegd dat:

       "Industry had not said once.., ONCE  that cell phones are safe"                  

 

 

kort hierna wordt door de CTIA woordvoerder aangegeven dat:

        " the federal government says it's safe"         

 

 

 

- Ofwel de industrie wil geen verantwoording nemen voor de veiligheid van haar eigen producten.

- De industrie geeft aan dat ze zich simpelweg houden aan de door de overheid opgelegd normen die volgens deze overheid veilige normen behoren te zijn.

- Een overheidsnorm die echter veelal gebaseerd is op de adviezen gedaan door (telecomindustrie- gelieerde) instanties zoals de ICNIRP en de IEEE.

 

 

Zo bepaald de industrie middels deze instanties dus zelf zijn (erg ruime) "veiligheidslimieten" terwijl de veiligheidsverantwoording van de producten (zoals mobiele telefoons) bij de landelijke overheden wordt gelegd.

Video met deze, en enkele andere, belangrijke uitspraken over dit onderwerp:

 

http://www.youtube.com/watch?v=QnaecV1ze6c