eceriWetenschappers van het European Cancer and Environment Research Insitute (ECERI) hebben onlangs overleg gehad met leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De delegatie van ECERI heeft er bij de WHO op aangedrongen de gevaren van draadloze technieken serieus te nemen en heeft geadviseerd om de blootstellingsniveaus drastisch te verminderen.

 Waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eerder terughoudend was om in overleg te treden met vele wetenschappers heeft op 3 Maart 2017 een overleg plaatsgevonden waar het onderwerp de gevaren van Elektromagnetische Velden werdt besproken.

 

Onder andere David Carpenter, Dominique Belpomme, Lennart Hardell, Igor Belyaev ..hebben de wetenschappelijke status van deze problematiek besproken met de hierbij te verwachten impact op de volksgezondheid.

Ee'n van de leden van WHO die hierbij aanwezig was is Emilie van Deventer. Zij is tevens het hoofd van het WHO - EMF Project welke uit de wetenschappelijke hoek veel kritiek heeft gekregen door de stevige inmenging van ICNIRP-leden en een vooringenomen houding inzake het onderwerp EMV.

Hopelijk is middels dit overleg de urgentie en moreel besef ook bij de Werelgezondheidsorganisatie gekomen om de wetenschap te prevaleren boven de industriele belangen.

 

 

Kort verslag van dit overleg is te vinden op:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MDgxODkwOTk5NjU5OTU4ODQwNTYBMDYyOTAyMzI4NzAxMTkyMTk2NjgBcmVrTTlzZ1hDd0FKATAuMQEBdjI