rad1Een Engelse vertaling is uitgekomen van een brochure geschreven door Karl Hecht over de lange termijn effecten door blootstelling aan EM-Velden.

Hierin zijn vele Sovjet/Oostblok studies meegenomen. In deze landen zijn uitgebreide onderzoeken gedaan naar de effecten van EMV blootstelling.

 

In het kort wat interessante quotes uit dit artikel:

 

1**  In December 1971, wordt door experts al uitgebreide zorgen uitgesproken over de grote toename van EMV.
Dit rapport is uitgebracht onder de titel:
Program for Control of Electromagnetic Pollution of the Environment.

The report was written by experts appointed by the U.S. Office of Telecommunications Policy (OTP)

 

Hierin wordt gewaarschuwd dat:

Power levels in and around American cities, airports, military installations and tracking centers, ships and pleasure craft, industry and homes may already be biologically significant. [...]

Unless adequate monitoring and control based on a fundamental understanding of biological effects are instuted in the near future, in the decades ahead, man may enter an era of energy pollution of the environment comparable to the chemical pollution of today. [...]

The consequences of undervaluing or misjudging the biological effects of long-term, low-level exposure could become a critical problem for the public health, especially if genetic effects are involved.
[Based on quotes in Brodeur 1977, p.14]

De zorg wordt uitgesproken dat het negeren van het ontstaan van biologische effecten grote consequenties kan hebben. Doordat de veiligheidsnormen alleen uitgaan van het ontstaan van thermische effecten, wordt het onstaan van biologische effecten niet meegenomen in het bepalen van veiligheidsnormen. Uit vele studies blijkt dat binnen de (thermische) veiligheidsnormen er veelvoudige biologische effecten kunnen optreden.

 

 

2**   Vooral studies gedaan in West-Europa zijn korte-termijn studies welke geen goede maatstaf kunnen zijn om biologische effecten en chronische ziektebeelden te onderzoeken. Bijvoorbeeld zijn in een aangehaalde studie, 66% van de onderzoeken niet langer dan 3 dagen. Dit is een veel te korte termijn om biologische effecten duidelijk op te merken

 

3**   Studies in Oost-Europa zijn veelal lange-termijn studies.  In een presentatie, in 1999, van een uitgebreide overzichts-studie van 878 Russische onderzoeken bleek dat de gevonden effecten nauwelijks bekend waren bij Westerse onderzoekers.

In 1999, when we presented parts of our literature review at the 10th International Congress of Stress in Monetreux (Switzerland), which was partly dedicated to biomagnetism, we caused quite a shock wave among the scientists from the United States, as they were quick to admit. Why?

First:

The exposure limits in Russia and in other former Eastern bloc countries are lower by three orders of magnitude compared to the United States and other European countries.

Second:

When these lower exposure levels were met and initially healthy subjects were exposed, pathological findings were only detected after three to five years of exposure or even after longer exposure durations. The scientists from the United States confirmed that the term of a research project would last at the most two years, usually shorter. Naturally, adverse effects could not be shown in research projects of this kind. Sometimes even positive effects were found. Soon we will see why.

Third:

The U.S. scientists did not know anything about the preventive studies of the then USSR, which had been carried out within the framework of the occupational health and industrial hygiene management.

 

4**   Subjective symptomen die worden gezien in lange termijn studies >2 jaar:

 

Subjective symptoms

• Fatigue, lack of energy

• Daytime tiredness

• Getting tired quickly under stress

• Impairment of physical and mental performance

• Reduced concentration and memory

• Lack of concentration

• Headaches

• Head dizziness

• Attacks of sweating

• Spontaneously occurring excitability due to hypotensive responses, especially under stress

• Cardiac pain, racing heart

 

5**   Verloop van ontstaan van ziektebeelden in relatie met tijd.

Slight changes 1–5 years of exposure):

Activation of physiological responses during short-term exposure with medium exposure levels orduring chronic exposure with low exposure levels.

Medium changes 5–10 years of exposure):

Early stage of pathological changes.

 

Serious changes more than 10 years of exposure):

Classified as a disease [Tjashelova 1983]

 

--------------------------------------------------------------

Uit lange termijn studies blijkt dat duidelijk merkbare gezondheidseffecten zich pas na enkele jaren gaan voordoen.
De aangegeven gezondheidseffecten genoemd bij **4 zijn effecten waar op dit moment veel personen zijn die aangeven deze klachten te ervaren.

Door de nog steeds toenemende blootstelling aan EMV zullen de komende jaren de ervaring van gezondheidsklachten, mogelijk met een veelvoud gaan toenemen onder de bevolking.

(Opgemerkt moet worden dat de hier besproken studies gedaan tussen 1940-1990 vooral gaan over "schone"microgolven zoals gebruikt bij bijv. radarinstallaties. De techniek van digitale informatieoverdracht van GSM,UMTS enz. met in deze microgolf ->geintergreerde datasignalen is een techniek die een nog grotere uitwerking kan hebben op het biologische systeem (lichaamscellen, DNA enz.)

 

Lees verder op:

http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf