wavesstudyIn een studie uitgekomen in oktober 2015 worden verschillende soorten zendtechnieken onderzocht in relatie tot het biologische systeem van het menselijk lichaam.

In de studie blijkt dat de, tot nu toe gebruikte, zendtechnieken zwaar belastend zijn voor het lichaam.

 

 

De ontwikkelingen van de volgende generatie 5G -zendtechnieken vinden op dit moment bij vele instanties/bedrijven plaats. Hierbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke dataoverdracht welke een veelvoud zal moeten zijn van de 4G- techniek.

Uit ervaringen en signalen uit de wetenschap blijkt dat vooral de veelheid van datasignalen grote invloed heeft op ontstane gezondheidseffecten. Uit studies blijkt dat bijvoorbeeld 4G signalen meer gezondheidseffecten veroorzaken dan 2G (GSM) signalen.

Dit kan gaan beteken dat het nog snellere 5G een nog groter effect kan gaan hebben op het menselijk lichaam dan tot zover bekend is in de wetenschap en bij belangengroepen.

Als bij de ontwikkeling van 5G geen rekening wordt gehouden met de effecten van 5G op het menselijk lichaam kan dit mogelijk leiden tot een zendtechniek die een nog grotere impact heeft op de volksgezondheid.

 

Dit onderzoek: " Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity" zal een leidraad moeten zijn om de nieuwe zendtechnieken veiliger te maken voor het biologische systeem van mens/dier en milieu.

 

 

In deze zeer technisch beschreven onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat:

- Het wel/niet gepolariseerd zijn van EMV het grote verschil is tussen wel en geen biologische effecten

- Man- made EMV is gepolariseerd en natuurlijke EMV niet

- All critical biomolecules are either electrically charged or polar. While natural unpolarised EMF/EMR at any intensity cannot induce any specific/coherent oscillation on these molecules, polarized man-made EMFs/EMR will induce a coherent forced-oscillation on every charged/polar molecule within biological tissue. This is fundamental to our understanding of the biological phenomena

- A forced-oscillation of mobile ions, induced by an external polarized EMF, can result in irregular gating of electrosensitive ion channels on the cell membranes.........Irregular gating of these channels can potentially disrupt any cell’s electrochemical balance and function11, leading to a variety of biological/health effects including the most detrimental ones, such as DNA damage, cell death, or cancer

 

- Thus, ELF electric fields emitted by mobile phones and base stations stronger than 0.0004 V/m are also potentially able to disrupt the function of any living cell. This ELF intensity value is emitted by regular cell phones at distances up to a few meters and base stations at distances up to a few hundred meters

 

- In experiments testing the role of different polarization types on the biological activity of RF EMR, exposure of E. coli to 51.76 GHz radiation resulted in inhibition of DNA repair when linear or right-handed circularly polarized radiation was used, while left-handed circularly polarized radiation caused no effects.

Exposure to 41.32 GHz similar EMR was reported to reverse the effect: In this case, only linear or left-handed circularly polarized radiation inhibited the DNA repair39. In both frequencies, the right-handed or the left-handed circularly polarized radiation induced a greater effect than the linearly polarized radiation.

 

- These experiments show that not only linear but circular and elliptical polarizations are important parameters for the biological action of EMR, and that molecular structure of biomolecules may be important for the interaction between polarized EMF and the biological tissue.

- This is the reason why polarized microwave radiation of maximum power 1 W emitted by a mobile phone can damage DNA and cause adverse health effects, while non-polarized infrared, visible, and ultraviolet radiation from a 100 W light bulb, or ~400 W infrared and visible EMR from a human body cannot

 

Dit onderzoek van Dimitris J. Panagopoulos, Olle Johansson & George L. Carlo is te vinden op:

http://www.nature.com/articles/srep14914#auth-1