GRDe Gezondheidsraad heeft 1 juni 2016 een advies uitgebracht over de risicos van mobiele telefoons en het onstaan van tumoren in het hoofd/hals gebied.

De Raad concludeerd dat er geen verband bewezen is van een verhoogd risico van tumoren. Echter wordt wel het advies gegeven om "de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is".

 

 

Enkele dagen na de publicatie van de eerste, verontrustende, onderzoeksresultaten van het U.S National Toxicology Program is de Nederlandse Gezondheidsraad uitgekomen met haar 3de deel van adviezen rondom Elektromagnetische Velden.

In dit deel wordt de eindconclusie geformuleerd van de 2 eerdere adviezen waarin epidemiologische en dierexperimentele gegevens zijn geanalyseerd.

De bevindingen in deze studie staan dus volledig los van de recente bevindingen van het NTP-onderzoek.

 

In het Persbericht van dit advies staat o.a.:

"Volgens de Gezondheidsraad is er geen bewezen verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Een verband kan echter ook niet worden uitgesloten, maar is naar het oordeel van de raad onwaarschijnlijk.

Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is."

 

 

In de volledige publicatie van dit advies staat:

Wat zijn de uitkomsten?

Uit de epidemiologische gegevens komen enkele zwakke aanwijzingen naar voren voor een verband tussen langdurig en intensief gebruik van een mobiele telefoon en een toename van het aantal gliomen (hersentumoren) en brughoektumoren (tumoren aan de gehoorzenuw). De bevindingen zijn biologisch soms niet plausibel.....

 

"Gegevens uit dierexperimenten wijzen op de mogelijkheid dat blootstelling aan dergelijke velden de ontwikkeling van tumoren stimuleert. Het is echter onduidelijk of hiermee de toegenomen kans op tumoren in de hersenen en het hoofd-halsgebied, die in sommige epidemiologische onderzoeken is waargenomen, kan worden verklaard.

De commissie vindt het waarschijnlijker dat een combinatie van verstoring, vertekening en toeval de verklaring vormt voor de epidemiologische bevindingen".

 

Bewijs

In adviezen zoals deze wordt uitgebreid gewogen welke bewoordingen en zinsneden worden gebruikt. Opvallend is daarom het, in de titel gebruikte, woord: bewijs

In de wetenschap is het woord bewijs eigenlijk nooit van toepassing. In de wetenschap wordt vaak gesproken over aanwijzingen. Het ontbreken of het veelvuldig bestaan van deze aanwijzingen is vaak de basis voor het te voeren veiligheidsbeleid van dat onderzochte produkt.

Bijvoorbeeld is er geen pertinent bewijs dat Asbest - Longkanker veroorzaakt. Niet iedereen die asbest heeft ingeademd heeft namelijk longkanker ontwikkeld.  Alleen de vele aanwijzingen en hoge percentages van longkanker bij werknemers die gewerkt hebben met asbest is de basis geweest om preventief asbest te verbieden.

Ofwel de hoge mate van aanwijzingen heeft geleid tot een preventief beleid.

Het in de titel gebruikte woord bewijs is dus misleidend. Als men uitgaat van aanwijzingen dan zijn deze weldegelijk in redelijke significante mate te vinden.  

 

ALARA

In dit advies wordt ook gesproken over het ALARA-principe

Het ALARA principe is" As Low As Reasonably Achievable". Onduidelijk is nu: is blootstelling verminderen nu wel of niet het advies?

"Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is.

Het is bijvoorbeeld onnodig dat apparatuur met een groter vermogen of gedurende een langere tijdsperiode uitzendt dan noodzakelijk is om een goede verbinding te hebben."

 

--> Dus geen aanleiding voor maatregelen

--> Wel aanleiding tot advies blootstelling verminderen

 

Het gebruik van de mobiele telefoonverbinding voor langere tijdsperiodes wordt dus afgeraden.


Dit betekend in de praktijk dat het logischerwijs afgeraden wordt om:

-- Een constante open verbinding met een WIFI / 4G enz. netwerk te hebben

 

(Dit gaat dan bijvoorbeeld om: 

- Het langdurig streamen van muziek / spotify /radio enz.

- Constante verbindingen hebben met Facebook, Twitter, Whatsapp, diverse andere apps)

 

 

Website Gezondheidsraad:

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/mobile-phones-and-cancer-part-3-update-and-overall

 

Persbericht: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/persbericht_mobiele_telefonie_201606.pdf

Samenvatting: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/samenvatting_201606_mobilephonescancerpart3.pdf