maps1Sinds kort is er een nieuw project opgezet om wifi-vrije of wifi-bewuste scholen in België en Nederland in kaart te brengen.

Een inititatief die door vele stralingsexperts wordt aanbevolen.

 

De doelstelling van de inititiatiefnemers is alsvolgt:

"Met het project Wifi-vrije scholen stellen wij ons ten doel ouders die rekening houden met de impact van draadloze technologie op de gezondheid en leerprestaties van hun kinderen, te helpen bij het vinden van een school zonder Wifi netwerk en/of andere draadloze communicatieapparatuur.

Dit doen we door het in kaart brengen van Wifi-vrije scholen / zones in scholen."

Hebt u weet van scholen om aan de kaart toe te voegen? Contacteer de initiatiefnemers 'Team Wifi-vrije-scholen' op: 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

De overzichtskaart is te vinden op:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FBkT5D-xDB9r6PBwEs8jsrjVILw

 

Op deze website staat nog een nadere toelichting:

Deze kaart kan u helpen bij het vinden van scholen die Wifi-vrij zijn (of bewust omgaan met Wifi).*

Weet u nog scholen die vermeld kunnen worden?
U kunt dit melden via: http://straling.gerelateerd.nl/contact.php