indexDe stralingsnormen die in vele landen worden gehanteerd zijn gebaseerd op de adviezen van de instantie ICNIRP.

Al vele jaren is er grote kritiek op de samenstelling van leden van deze private club. Ook is de overheersende inmenging van deze ICNIRP in projecten van bijv. de Werelgezondheidsorganisatie (WHO) is een discutabele ontwikkeling.Dariusz Leszczynski is een Finse stralingexpert die eén van de 31 leden was van de WHO-IARC-commissie die de elektromagnetische velden afkomstig van draadloze apparatuur, in 2011, kwalificeerde als " mogelijk kankerverwekkend"

In zijn blog heeft hij wederom kritiek op de samenstelling van de commissie ICNIRP. Ook de inmenging van leden van het ICNIRP in projecten van de Wereldgezondheidsorganisatie en het manipuleren van conclusies van deze projecten is voor Leszcynkski een doorn in het oog.

 

 

Als voorbeeld wordt gegeven de nieuwe samenstelling van ICNIRP. De in rood aangegeven personen hebben ook een belangrijke rol in het WHO-EMF project welke duidelijkheid moet geven over de mogelijke gevaren van elektromagnetische velden voor de wereldbevolking

Wederom mogen leden van de norm zettende instantie ICNIRP wetenschappelijke onderzoeken beoordelen. Veel onderzoeken laten binnen deze ICNIRP normen duidelijke negatieve effecten zien. De praktijk wijst uit dat, in hoge mate, deze onderzoeken niet of nauwelijks worden meegenomen in de beoordeling van veiligheidheid van elektromagnetische velden.

Leden van de nieuwe ICNIRP commissie (2016-2020)

 • Eric van Rongen (Chair), Netherlands
 • Maria Feychting (Vice Chair), Sweden
 • Rodney Croft, Australia
 • Guglielmo d’Inzeo, Italy
 • Adele Green, Australia
 • Akimasa Hirata, Japan
 • Brian Lund, USA
 • Carmela Marino, Italy
 • Sharon Miller, USA
 • Gunnhild Oftedal, Norway
 • Tsutomu Okuno, Japan
 • Martin Röösli, Switzerland
 • Zenon Sienkiewicz, United Kingdom
 • Soichi Watanabe, Japan


  Al eerder hier vermeld is dat oud voorzitter van de Nederlandse Gezondheidsraad Eric van Rongen nu dus voorzitter is van de nieuwe commissie ICNIRP.

  Opvallend is ook dat er tussen de oude en de nieuwe samenstelling van leden er nauwelijks wijzigingen zijn.  Het blogartikel van Leszcynkski is te lezen op:

  https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2016/04/04/icnirp-did-it-again/
  Diverse kritieken op de commissie ICNIRP zijn te vinden op:

  http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html