radarBij mobiele telecommunicatie wordt gebruik gemaakt van microgolven. Deze microgolven worden al sinds de jaren '40-'50 gebruikt door leger/ defensie bij met name radarsystemen.

Kort na het introduceren van deze microgolf-zenders zijn er diverse onderzoeken uitgekomen waarin duidelijke negatieve effecten werden gezien op de gezondheid van nabij werkend personeel .

 

 

Uitwerkingen van microgolven worden al zo'n 70 -80 jaar geleden onderzocht. Veelal werden in deze onderzoeken ziektebeelden gezien die ondezoekers / artsen "microwave disease" zijn gaan noemen.

Deze onderzoeken zijn voor veel Westerse landen en de VS, Canada geen reden geweest om veiligheidsnormen aan te passen. Waar, vooral in de Oostbloklanden en toenmalig Sovjet Unie, deze onderzoeks uitkomsten wel vertaald zijn naar lagere normen voor microgolf-velden

Deze ruime Westerse normen zijn, op dit moment, nog steeds de basis voor de gezondheids veiligheid van Telecommunicatie apparatuur als UMTS/4G-masten, mobiele telefoons, Wifi, Dect enz..

Van de microgolven afkomstig van draadloze apparatuur is dus al vele tientallen jaren bekend dat zij effecten kunnen hebben op de gezondheid!

 

 

Bijkomend probleem bij de telecommunicatie is dat er op dit microgolf signaal aanvullend digitale informatie wordt meegezonden. Vooral deze extra digitale signalen blijken, in hoge mate, het biologische systeem van de mens te kunnen ontregelen.


 wave

 

Waar dus microgolven op zichzelf al negatieve uitwerkingen kunnen veroorzaken blijkt dat het toevoegen van digitale data bij deze microgolven de negatieve uitwerkingen nog eens vele malen groter maakt.

 

 

Drie belangrijke onderzoeken van de NASA, US Navy, US Airforce:

 

NASA Report, 1981
A NASA report published in April 1981, titled "Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories," discussed EMF and microwave RF radiation caused to humans.

Effects of microwave radiation reported: headaches, sleep problems, neurological symptoms, cardiac symptoms, memory problems, increased cholesterol, gastritis, ulcers, increased fasting blood glucose, irritabiity, inability to concentrate, apprehension, and cataracts (clouding of posterior part of lens in those caused by microwave radiation instead of anterior clouding as seen with regular types).

Information for the NASA report was collected from over 1,000 written sources that "included journals, conference proceedings, technical reports, books, abstracts, and news items," http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19810017132.pdf

 

 

Navy Report, 1971
On October 4, 1971, the Naval Medical Research Institute published a research report,"Bibliography of Reported Biological Phenomena ('Effects') and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation," which was a compilation of over 2000 references on the biological responses to RF microwave radiation.

It lists well over 100 negative biological effects caused by RF microwave radiation - here's a partial list from their report: corneal damage, tubular degeneration of testicles, brain heating, alteration of the diameter of blood vessels, liver enlargement, altered sex ratio of births, decreased fertility, sterility, altered fetal development, decreased lactation in nursing mothers, altered penal function, death, cranial nerve disorders, seizures, convulsions, depression, insomnia, hand tremors, chest pain, thrombosis, alteration in the rate of cellular division, anorexia, constipation, altered adrenal cortex activity, chromosome aberrations, tumors, altered orientation of animals, birds and fish, loss of hair, and sparking between dental fillings.

http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Navy_Radiowave_Brief.pdf

 

Air Force Report, 1994
A June 1994 US Air Force document, titled, "Radiofrequency/Microwave Radiation Biological Effects and Safety Standards: A Review," acknowledges the non-thermal health effects.

Stated in its abstract, "It is known that electromagnetic radiation has a biological effect on human tissue."

The introduction of the report states that "researchers have discovered a number of biological dysfunctions that can occur in living organisms" and that "exposure of the human body to RF/MW [radio frequency/microwave] radiation has many biological implications" that range from "innocuous sensation of warmth to serious physiological damage to the eye," and added that "there is also evidence that RF/MW radiation can cause cancer."

Biological impacts: "damage to major organs, disruption of important biological processes, and the potential risk of cancer," among many others which include "mutagenic effects," "cardiovascular effects," negative effects on chromosomes, and notes that "Soviet investigators claim that exposure to low-level radiation can induce serious CNS [central nervous system] dysfunctions."

http://www.emfacts.com/2014/09/us-air-force-rf-review-in-1988-acknowledges-non-thermal-biological-effects/ https://electroplague.files.wordpress.com/2014/09/rf-microwave-radiation-biological-effects-rome-labs.pdf