cyprusDe overheid van Cyprus heeft middels een video uitgebreide adviezen gegeven om het gebruik van draadloze apparaten ( smartphone, wifi) sterk in te perken.

De vele verontrustende onderzoeken en de kwalificatie van het IARC "mogelijk kankerverwekkend" zijn voldoende redenen voor de Cypriotische overheid om deze adviezen te geven.

 

Uit deze video blijkt dat de Cypriotische overheid zich uitgebreid heeft verdiept in de wetenschappelijke data en adviezen van experts over dit onderwerp. Dit heeft geresulteerd in een kwalitief zeer goede voorlichtingsvideo.

Waar de Nederlandse overheid nog weinig tot geen aandacht heeft voor dit onderwerp is een groeiend aantal buitenlandse overheden al actief aan het adviseren om het gebruik van draadloze apparatuur in te perken. Met vooral speciale focus op kinderen.

 

www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM

www.youtube.com/watch?v=H43IKNjTvRM

 

Korte samenvatting:

The World Health Organization classifies it as a class 2B Possibly Human Carcinogen. According to recent research, it is possible that this radiation could lead to very serious effects altering the development and function of the brain, the reproductive system and effect embryonic and child development impacting our bodies at the cellular level even our DNA, impact attention spans, increase anxiety and lead to other neurological problems.

Our children are very vulnerable. We can protect them from this danger to a substantial degree. We know the steps to do it.

The recommendations of scientists, educators and doctors is to reduce radiation exposure to children from electronics, mobile phones, tablets, wifi internet connections, especially at home and at school.

Child exposures to electronics generates a danger.

- Do not give wireless devices to children under 14 years old to safeguard their health and future. This holds true for pregnant women.

- Do not put your cell phone in your bedroom, in your pocket or close to your chest.

- Use hands free kits and hold the phone away from your body.