bbb1De bloed-brein barriere heeft tot functie de hersenen te beschermen tegen schadelijke stoffen die in de bloedbaan aanwezig kunnen zijn. Vele onderzoeken wijzen uit dat Wifi signalen de werking van de bloed-hersenbarriere negatief kunnen beinvloeden en deze barriere meer doorlaatbaar maakt.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de werking en gezondheid van onze hersenen.

 

Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/161349-wifi-geeft-een-lekkende-bloed-hersenbarriere.html

 

Korte intro van dit artikel:

--------------------------------------

De hersenen hebben een grote behoefte aan zuurstof dat wordt aangevoerd door het bloed. Toch zijn het bloed en de hersenen van een mens gescheiden. In de wanden van de haarvaten van de hersenen zijn de cellen stevig afgedicht en dit is de bloed-hersenbarrière.

De bloed-hersenbarrière beschikt over transportsystemen die noodzakelijke stoffen voor de hersenen door de bloed-hersenbarrière brengen. Wanneer de bloed-hersenbarrière verstoord wordt door bijvoorbeeld wifi, gaat het lekken en kunnen schadelijke stoffen de hersenen binnenkomen. Hierdoor kunnen ziekten optreden of verergeren.

De bloed-hersenbarrière (BHB)
De bloed-hersenbarrière is de grens tussen het bloed en de hersenen en kan worden gezien als een soldaat die selectief de noodzakelijke stoffen doorlaat en schadelijke stoffen niet. De bloed-hersenbarrière beschermt de hersenen tegen infecties met bacteriën. Treedt er wel een bacterie op dan is deze moeilijk met antistoffen of antibiotica te behandelen. Een neurologische aandoening kan een verandering in het functioneren van de bloed-hersenbarrière geven en iemand kan dan ziek worden.

Straling mobieltjes oorzaak lekken bloed-hersenbarrière
Al langer is bekend dat de Zweedse wetenschapper en neuroloog Dr. Leif Salford onderzoek gedaan heeft naar de straling van draadloze apparaten, zoals de draadloze telefoon en de effecten daarvan op de hersenen. Door het blootstellen van dieren aan straling blijkt dat zelfs al bij de geringste blootstelling de bloed-hersenbarrière begint te lekken. Dit zal bij elk levend organisme het geval zijn, dus ook bij mensen....

Lees verder op de website: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/161349-wifi-geeft-een-lekkende-bloed-hersenbarriere.html

---------------------------------------

Tientallen onderzoeken gedaan naar de Bloed-brein barriere zijn o.a. te vinden op:

http://www.electricwords.emfacts.com/index-BBB.html