wifi freeIn juni dit jaar liet de stad Gent weten wifi te zullen bannen uit crèches en basisscholen. Ook in Leuven gaan er nu stemmen om voor een dergelijke maatregel.

De reden hiervoor is om mogelijke gezondheidsrisico's voor kinderen uit te sluiten.

 

 

In juni dit jaar liet de stad Gent weten wifi te zullen bannen uit crèches en basisscholen. Ook in Leuven gaan er nu stemmen om voor een dergelijke maatregel:

 

hln.be / nieuwsblad.be - Mich De Winter, Leuvens gemeenteraadslid voor sp.a, pleit voor het bannen van Wifi in alle kinderruimtes en lagere scholen. Dit om gezondheidsrisico's voor kinderen uit te sluiten.

"Experts stellen al langer dat jonge kinderen een bijzondere aandachtsgroep vormen voor langdurige blootstelling aan straling", zegt De Winter. "En ook de Raad van Europa roept op tot voorzichtigheid. Ik vind dat we die raad moeten opvolgen.

Pas op, de stad Leuven heeft Wifi altijd preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd. Ze beseft namelijk dat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. Ouders die gebruik maken van stedelijke crèches en scholen kunnen dus gerust zijn.

Maar toch zijn er veel scholen die steeds vaker werken met pc's, digitale borden en tablets. En het is zeker niet mijn bedoeling om scholen een stap terug te laten zetten op vlak van technologie. Wel vind ik dat scholen initiatieven moeten nemen om stralingsgevaar uit te sluiten en dat is perfect mogelijk. Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden geen internetverbinding meer nodig. Indien dat wel het geval is, kan er altijd nog gewerkt worden met een vaste internetaansluiting."

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen en jongeren in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle Leuvense basisscholen en crèches bewustwording creëren. Daarom pleit hij steevast voor het opstellen van een stedelijk charter dat door alle crèches en scholen ondertekend kan worden.


Bron:  http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1078 )

 

 http://leuven.s-p-a.be/nieuws/pleidooi-voor-wifi-free-zone/

Pleidooi voor Wifi - free Zone

 

Mich De Winter (gemeenteraadslid sp.a) pleit voor het bannen van Wifi in alle kinderruimtes. Mogelijke gezondheidsrisico's voor kinderen kunnen op die manier uitgesloten worden. Jonge kinderen zijn namelijk een bijzondere aandachtsgroep voor langdurige blootstelling aan straling, dat stellen experts maar ook de Raad van Europa raadt voorzichtigheid aan.

Deze resolutie van de Raad van Europa is gebaseerd op de conclusies van het rapport „Bioinitiative", waar 26 wetenschappelijke experts op dit gebied aan deelnamen, en waarbij meer dan 1 500 onderzoeken uit de meest recente wetenschappelijke literatuur werden doorgenomen. De stad Gent heeft enkele weken geleden nog aangekondigd om voortaan voorzichtiger met WiFi- installaties in scholen en kinderdagverblijven.

"De stad Leuven heeft WiFi steeds preventief uit de kinderdagverblijven en het basisonderwijs geweerd" zegt De Winter. Deze voorzorgsmaatregelen neemt de stad in acht omdat de gevolgen van mogelijk stralingsgevaar niet meteen waarneembaar zijn. "De ouders die gebruik maken van onze crèches en scholen kunnen dus gerust zijn. De stad hanteert het motto 'Better safe, than sorry'."


Veel scholen werken echter steeds vaker met met pc's, digitale borden en tablets. Met de oproep wil De Winter zeker geen stap terug zetten in verband met technologie op school."Integendeel, het is perfect mogelijk om mee te zijn met de technologische evoluties en initiatieven hierrond te nemen op school en tegelijk het stralingsgevaar uit te sluiten." stelt De Winter nog. "Veel applicaties en digitaal materiaal hebben na het downloaden ervan geen internetverbinding meer nodig. Indien dit wel het geval is, kan dit nog steeds via een vaste internetaansluiting."

De Winter vindt het belangrijk dat niet alleen kinderen in stedelijke voorzieningen beschermd worden. Hij wil in alle Leuvense basisscholen en crèches bewustwording creëren. Hij vraagt daarom om het thema op de volgende onderwijsraad te agenderen en te bespreken. De opstelling van een charter kan een eerste stap zijn. "Via de ondertekening van dit charter kunnen Leuvense crèches en basisscholen aangeven dat ze deze voorzorgsmaatregelen in acht en ter harte nemen. Op deze manier kunnen we àlle Leuvense baby's en kinderen beschermen tegen langdurige stralingsblootstelling."