thermal-effectIn een recent uitgekomen Frans onderzoeksrapport is bevestigd dat er een relatie is te vinden tussen het mobiele telefoongebruik en het ontstaan van bepaalde typen hersentumoren.

Vooral bij de zwaardere gebruikers is een duidelijk verhoogd risico geconstateerd. In deze categorie vallen de gebruikers die de mobiele telefoon, per dag, gemiddeld een half uur of meer gebruiken.

 

Enkele resultaten uit dit onderzoek:

-  wie meer dan dertig minuten per dag de mobiele telefoon gebruikt heeft gemiddeld een 4x grotere kans op een kwaadaardige tumor.

- Degenen die in totaal meer dan 900 uren aan de telefoon hebben doorgebracht hebben een verhoogd risico van gemiddeld 2,5 x.  ( ca. een half uur per dag voor 5 jaar).

- Uit het onderzoek blijkt dat degenen die de telefoon beroepsmatig en/ofwel professioneel gebruiken duidelijk kwetsbaarder zijn.

 

Voor wetenschappers is het onmogelijk om een kritische drempel te bepalen waarboven het risico aanzienlijk verhoogt is. Hierom geven zij het advies dat handsfree gebruik de voorkeur heeft en excessief gebruik moet worden beperkt.

De potentiele risicos zullen duidelijk kenbaar moeten worden gemaakt naar de bevolking mede doordat er al meerdere studies zijn die soortgelijke verhoogde risicos aantonen.

 

Bericht in Franse pers:

http://www.bfmtv.com/societe/portables-cancer-cerveau-une-etude-etablit-un-nouveau-lien-772997.html

 

Link Franse studie:

http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.abstract.

 

Overzicht van studies betreffende het onderwerp mobiele telefoons:

http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#phones