th123In een uitstekende column van Alex Richards wordt ingegaan op de explosieve groei van gezondheidsproblemen vooral in de laatste paar decennia.

Mogelijke oorzaak wordt genoemd de grootschalige introductie van draadloze technologieen en de hierdoor ontstane elektrosmog.

 

 

Nederlandse vertaling van dit Engelstalige artikel:

http://www.justproveit.net/content/electropollution-and-decline-health-nation?q=content/electropollution-and-decline-health-nation

 

 

 ----------------------------------

De grootste bedreiging voor de gezondheid in deze tijd is elektrosmog. De explosieve groei van iPhones , Blackberries , WiFi , WiMax , spelcomputers en zelfs draadloze speelgoed veranderd fundamenteel onze elektrische omgeving . Je kunt het niet zien , je niet kunt proeven , je kunt het niet aanraken, maar de lucht om ons heen wordt steeds meer gevuld met elektromagnetische straling ( EMR ) dat ons lichaam doordringt en verstoord en ons chemisch lichaam - misschien wel voor altijd- veranderd

Elk moment van iedere dag , bombarderen onzichtbare velden van elektronen onze lichamen als kleine dartpijlen, Wat tot gevolg kan hebben dat er tientallen bio - chemische reacties ontstaan, die onze gezondheid kunnen ondermijnen en zo de basis kunnen leggen voor diverse ziektes .

Wat zijn de processen die hierin een rol spelen? Zoals Nobelprijs genomineerde dr. Robert Becker beschreven heeft in het boek" The Body Electric , " werken onze hersenen , ons hart en ieder van de zeven triljoen cellen in ons lichaam op elektrische impulsen . Deze minuscule elektrische velden kunnen gemakkelijk worden verstoord door de elektrosmog om ons heen. Vooral wanneer de frequentie- golflengte dezelfde is als die in de hersengolven regio ( 0-33 hertz ) voorkomen. Of als de frequentie, overeen komt en resoneert met, elektrisch geladen deeltjes als ionen en chemicaliën of organen van het lichaam.

Becker ontdekte ook dat genezing alleen plaatsvindt als bij de plaats van letsel de stroming negatief geladen is . Wanneer deze positief wordt, stopt het genezingsproces. Dus, zelfs ons vermogen om te genezen is fundamenteel afhankelijk van elektrische velden en dus onderhevig aan interferentie van EMR . In de jaren 1960 vond de NASA dat astronauten tot 50 % van hun botmassa verliezen in slechts enkele weken, zonder de aanwezigheid van het natuurlijke aard-elektromagnetische veld . Door het toevoegen van een kunstmatige versie van het aard-elektromagnetische veld in het ruimtevaartuig , werden deze problemen sterk verminderd .

Het menselijk leven kan niet bestaan​ zonder de aanwezigheid van natuurlijke elektromagnetische velden . Maar hoe zit het met de explosie van de kunstmatig geproduceerde magnetische velden om ons heen , hoe beïnvloeden deze ons? Sinds de vroege jaren 1960, is er een voortdurende discussie tussen wetenschappers , overheid, industrie en het leger geweest met betrekking tot de gezondheidseffecten op de mens van elektromagnetische straling . In feite zijn er meer dan 16.000 onderzoeken die dit onderwerp hebben onderzocht. Meer dan 6.000 studies verbinden draadloze en andere EMR met meer dan 122 biologische effecten . 10.000 studies hebben geen duidelijke verbinding gevonden.

Amerikaanse toezichthouders en beleidsmakers, bekend met deze onderzoeken, zien nog voldoende reden om goedkeuring te geven voor de inzet van deze onbewezen technologieën. Zij beweren meestal dat er geen consensus is in de wetenschap. Ondanks dat de wetenschap een kans van 1 op 3 ( 38 % ) aangeeft dat draadloze technologieën biologische effecten veroorzaken. Deze toezichthouders en beleidsmakers wedden dat deze ' ongeteste ' technologieën ons niet ziek zal maken. Maar hoe weten ze dat?

De Amerikaanse regering heeft nooit goed gekeken naar de gevolgen van de effecten op de gezondheid van deze onlangs goedgekeurde technologieën. Evenmin heeft de overheid geen enkele geclassificeerde onderzoek gefinancierd naar de biologische effecten van draadloze technologieën sinds de late jaren 1990 . Gedurende die tijd zijn twaalf nieuwe alomtegenwoordige technologieën uitgerold , met inbegrip van openbare WiFi, 3e generatie (3G ) mobiele telefoons, 3G mobiele netwerken , Bluetooth , WiMax , DECT draadloze telefoons , 4G mobiele telefoons en brede implementaties van GPS in auto's , telefoons en toestellen .

Onlangs is door internationale wetenschappers het BioInitiative Report ( www.bioinitiative.org ) uitgebracht met meer dan tweeduizend , voornamelijk onafhankelijke studies , die draadloze en andere EMR verbinden met: DNA-schade , hersenen kanker , Alzheimer , borstkanker , kinderen kanker ( leukemie ) , dysfunctie van het immuunsysteem , hartklachten , wijziging van melatonine productie , ontsteking en elektromagnetische gevoeligheid.

Het 630 pagina's tellende rapport verbindt draadloze technieken ook aan talrijke moderne tijd- symptomen zoals hoofdpijn , slaapstoornissen , concentratie problemen , fuzzy denken , gewrichts-en spierpijn en geheugenverlies.

Vaak wordt de wetenschap verlamd door abstracte experimenten met onbewezen vereenvoudigde veronderstellingen. Een betere manier om wetenschappelijke bevindingen te beoordelen en te valideren is om te kijken naar de belangrijkste trends in de gezondheid :

In de jaren 1980 met de opkomst van de ' draadloze revolutie ' begint een diepgaande verandering in onze nationale gezondheid zich rustig te ontvouwen . Het begon met de opkomst van eerder onbekende auto- immuun ziekten zoals chronisch vermoeidheidssyndroom ( CVS ) , lupus , milieu- ziekte ( EI ) en fibromyalgie . Al snel daarna onstond een sterke toename van neurologische aandoeningen als de ziekte van Lou Gehrig ( ALS) , multiple sclerose (MS ) , Parkinson en Alzheimer. Vervolgens begon, de incidentie van bepaalde kankers plotseling toe te nemen zoals melanoom , testiculaire , lymfomen , borst-en prostaatkanker . Daarna, in de jaren 1990 , ontstond een grote toename van aandoeningen zoals diabetes , attention deficit disorder ( ADD / ADHD ) en autisme .

In de afgelopen vijftien jaar zijn het aantal slaapstoornissen en stemmingsstoornissen omhoog geschoten . In de jaren 1970 leed slechts ongeveer 4 % van slaap problemen . Nu is dit percentage dichtbij 60 % . Inmiddels meer dan 18 miljoen Amerikanen zijn klinisch gediagnosticeerd als depressief . Depressie bij kinderen groeit met 23 % . Het moet geen verrassing zijn dat de best verkopende farmaceutische geneesmiddelen zijn voor pijn , depressie en slaap .

Wat is er met onze gezondheid gebeurt?

Het kan u verrassen om te weten dat de jaren 1950, toen er nog weinig health clubs waren, het Amerikaanse dieet volgeladen was met vet ; vitaminesupplementen zeldzaam waren; volop alcohol werd gedronken en iedereen rookte als een schoorsteen, het gezondste decennium ooit is geweest . De verwachtingen voor het krijgen van kanker waren toen slechts 1 op de 6. Nu is dit aantal voor mannen 1 op 2. Alzheimer, Multiple Sclerose en meest moderne auto-immuunziekten waren voor vrijwel ongehoorde ziektes. Neurologische aandoeningen zoals Parkinson en ALS waren zeldzaam . Diabetes was pas net begonnen te ontstaan ​​en hart-en vaatziekten voor jongeren was ongewoon .

In de afgelopen drie decennia is de gemiddelde levensverwachting verlengd van 55 naar 72 jaar. Een stijging van 31%. Op dit moment is deze levensverwachting 80jaar. Maar meer dan de helft van die acht jaar winst wordt doorgebracht in een verpleeghuis, lijdend aan dementie of de ziekte van Alzheimer .

Ondanks de vele ontwikkelingen in de geneeskunde in de 20e eeuw , hebben de VS en andere geïndustrialiseerde landen een sterke stijging ervaren in ziekte en slechte gezondheid . Terwijl veel wetenschappers en de farmaceutische industrie druk bezig zijn om medicijnen te ontwikkelen om de symptomen van deze ziekten te beheren is er bijna geen vooruitgang geboekt om onderliggende oorzaken te vinden. Theorieën over de oorzaken en onderliggende factoren voor de grote zes ziekten: kanker , hart-en vaatziekten , diabetes , neurologische aandoeningen ( Alzheimer et al. ) , auto-immuunziekten en allergieën ( astma ) zijn er nauwelijks .

We hebben de afgelopen twee decennia ervaring gekregen in het beheren van de symptomen, maar niemand kan de spontane explosie van de zes grote groepen ziekten verklaren , zonder de duidelijke verbinding te maken die begon in de jaren 1980 . Bijna iedereen is het ermee eens dat deze ziekten nauw verband houden met het milieu en / of levensstijl keuzes . We horen onophoudelijk over het belang van voeding en beweging , de gevolgen van het roken , en blootstelling aan chemicaliën en andere giftige stoffen in onze omgeving . Maar zijn dit de hoofdoorzaken, of gewoon ondersteunende actoren in dit opkomende gezondheid drama ?

Elk jaar wordern miljoenen besteed aan onderzoek, om de mogelijke oorzaken te achterhalen van de grote zes ziekten . Het grootste deel van dit onderzoek wordt benaderd vanuit ofwel een louter biologische of chemische hoek . Soms is er een interdisciplinaire aanpak , met deskundigen in de biologie en chemie. Maar het menselijk organisme is duidelijk veel meer dan de som van lichaamsdelen, in een biochemische paradigma . De ontbrekende factor is de rol van elektrische energie en de kleine elektromagnetische velden die ons hart , onze hersenen , ons endocriene systeem aansturen en voortdurend berichten verzenden naar elke cel in ons lichaam. Aangezien er maar weinig wetenschappers zijn getraind in de biologie , chemie en elektriciteit , tasten we in het duister over de onderlinge samenhang van de drie belangrijkste factoren . Nog belangrijker zijn we verblind door het steeds negeren van de centrale rol die elektrische storingen uitgezonden vanuit onze omgeving kunnen hebben. Elektrische storingen die een kettingreactie van bio-chemische gebeurtenissen kunnen veroorzaken die kunnen leiden tot een epidemie van ziekte .

Is elektrosmog de verbindende factor in de exploderende ziektebeelden en maakt het ons allemaal ziek ?

Nieuw bewijs

In de afgelopen maanden zijn er twee belangrijke gebeurtenissen geweest die een nieuw licht werpen op de wetenschap, waar de EMR van draadloze technologieën gekoppeld wordt met het ontstaan van een breed aantal gezondheidseffecten, tientallen biologische effecten en vrijwel aan alle onlangs exponentieel gestegen ziekten.

In juli 2010, is een opsomming gemaakt van bijna 5000 studies die laagniveau- draadloze signalen koppelen aan het ontstaan van biologische effecten. Ontdekt door de bekende wetenschapper , Magda Havas , PhD van de Trent University in Ontario , Canada .

Meer dan 2.300 studies met het onderwerp, radio - frequentie en microgolfstraling , werden samengesteld door Dr Zorach Glaser , PhD , een officier bij de Amerikaanse marine op verzoek van het Naval Medical Research Institute.

Complete US Naval rapport: http://www.justproveit.net/sites/default/files/prove-it/files/military_radiowave.pdf

 

Veel van deze studies zijn eerder vertrouwerlijk geclassificeerd en anderen zijn afkomstig uit Oostblok landen zoals de Sovjet-Unie , Polen en Tsjecho-Slowakije en zijn pas recentelijk vertaald . Hier is een greep uit het rapport van Dr Glaser 's van de 122 biologische verschijnselen ( effecten ) en klinische verschijnselen toegeschreven aan magnetron en radio -frequente straling :

Deze schat aan " verloren " wetenschap, die werd opgesteld op verzoek van de Amerikaanse marine, opent de deur voor een echte renaissance in onderzoek naar het verband tussen draadloze technologieën en de gevolgen voor onze gezondheid. Maar zal het genoeg zijn om de Amerikaanse regering te bewegen actie te gaan ondernemen?

Ondertussen was er in augustus 2010 een spectaculaire aankondiging welke echter weinig aandacht kreeg. In ''Dirty Electricity: Electrification and the Diseases of Civilization.'' verbind Epidemioloog Dr Milham , MD vuile elektriciteit met hart-en vaatziekten , kanker , diabetes , neurologische aandoeningen zoals ALS en zelfmoord .

Vuile elektriciteit verwijst naar onbruikbaar elektrische energie , die wordt veroorzaakt door de interferentie van de elektronica op de elektrische leidingen in uw huis , kantoor of openbaar gebouw . Het is vrijwel overal . Vuile elektriciteit wordt gecreëerd door TL-verlichting , dimmers , mobiele telefoon laders , plasma-tv's , laptops en de dramatische toename van elektronica overal om ons heen . Zeven studies hebben aangetoond dat elektrische ruis op hoogspanningslijnen biologisch effecten kunnen veroorzaken.( Havas , Milham , Morgan et al. ) . Deze studies , waarvan vele werden uitgevoerd in scholen , laat zien dat deze elektrische ruis verergering van aandoeningen zoals Attention Deficit Disorder ( ADD ) , chronische vermoeidheid , diabetes ( glucose stijging ) en astma kunnen veroorzaken.

Opmerkelijk: Vier van de ziekten die het meest geassocieerd worden met: ontsteking - kanker , hart-en vaatziekten , diabetes en neurologische aandoeningen zijn direct gekoppeld aan vuile elektriciteit De Bibliografie van Dr Zorach Glaser en de BioInitiative Report ( www.bioinitiative.org )bevestigen afzonderlijk het verband van elektrische velden van draadloze technologieën met ontstaan van ontstekingen.

Als de ontsteking verbinding kan worden bevestigd , dan kunnen we wellicht het belangrijkste gezondheidsprobleem van onze tijd oplossen. Als draadloze technologieën kunnen leiden tot ontstekingen en ontstekingen kunnen leiden tot :

- kanker
- hartziekte
- autoimmuunziekte
- suikerziekte
- neurologische stoornissen zoals Alzheimer, Parkinson, ALS en MS
- attention deficit disorder (ADD-ADHD)

zoals TIME Magazine stelt in "The Fires Within," is dan het mysterie van deze sterke stijging van deze ziekten, vooral na de komst van de draadloze revolutie in de jaren 1980, eindelijk opgelost!

Inmiddels is er een begin gemaakt van een landelijke uitrol van het smart grid, super wifi en 4G mobiele netwerken.. Met deze drie krachtige en 'ongeteste' draadloze technologieën klaar om te worden ingezet, is de tijd niet beter geweest om te pauzeren en de vraag stellen:

Zijn we bereid om de weddenschap aan te gaan dat deze draadloze technologieën ons niet ziek zullen maken?

En wat zullen we onze kinderen vertellen, als we het toch verkeerd hadden?

- Alex Richards

 -------------------------------------------------------

 

http://www.justproveit.net/content/biological-impacts?q=content/biological-impacts

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/145023822X/optimalwellnessc