overheidHet ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in een advies (aug 2013) een appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.

Geadviseerd wordt om: daar waar het redelijkerwijs mogelijk is bij te dragen aan het beperken van de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons.

 

De Gezondheidsraad heeft op 3 juni 2013 advies uitgebracht over de lange termijn gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons. In reactie hierop heeft Staatsecretaris Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) een advies gerapporteerd naar de Tweede Kamer. 

 

De Gezondheidsraad concludeerde in dit advies dat:

"Er is geen duidelijk en consistent bewijs voor een verhoogd risico voor tumoren in de hersenen of andere delen van het hoofd gerelateerd aan gebruik van een mobiele telefoon gedurende 13 jaar of minder; een dergelijk risico kan echter ook niet worden uitgesloten. Over langduriger gebruik kan niets worden gezegd."

ook stelt de Raad dat:

er geen reden is om het ALARA-principe (Alara staat voor as low as reasonbly achievable) niet toe te passen

 

 

De reactie van Staatsecretaris Mansveld:

De suggestie van de Gezondheidsraad om blootstelling aan elektromagnetische velden zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden interpreteer ik in dit verband daarom als een appel op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven om daar waar het redelijkerwijs mogelijk is bij te dragen aan het beperken van de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons.

 

Deze brief van het Ministerie van I&M naar de Tweede Kamer is te lezen op:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/08/19/advies-gezondheidsraad-over-mobiele-telefoons-en-kanker.html

Zie ook:

http://www.antennebureau.nl/actueel/nieuwsberichten/2013/ministeries-geven-reactie-op-advies-gezondheidsraad