schoolwifi

De Israelische Hoge Raad heeft op 18 juli 2013 een uitspraak gedaan die beveelt dat de Israelische Overheid moet onderzoeken hoeveel kinderen last hebben van stralings/EHS-klachten.

Deze Hoge Raad uitspraak is geinitieerd door een petitie die aan deze Israeli Supreme Court is aangeboden welke pleitte voor het verbannen van Wi-Fi in schoolgebouwen.

De Israelische overheid moet de uitslagen van dit onderzoek op 16 November 2013 presenteren aan de Hoge Raad.

 

UPDATE:

Op 19 November 2013 heeft de Israelische overheid antwoord gegeven op de uitspraak van de Israelische Hoge Raad. Hierin werd de Israelische overheid opgedragen om meer specifieke informatie aan te leveren.

(1) De Israelische overheid heeft informatie aangeleverd welke aangeven dat in 18% van de schoolgebouwen Wifi is geinstalleerd

(2) De Israelische overheid heeft zich niet gehouden aan de rechterlijke uitspraak en heeft geen onderzoek gedaan naar de hoeveelheid scholieren die EHS-klachten ondervinden.

In plaats hiervan is Prof. Sadetzky gevraagd zijn visie te geven over EHS. Prof Sadetzky geeft aan dat er geen bewijs is dat EHS veroorzaakt wordt door elektromagnetische velden EMV (afkomstig van Wifi-apparatuur). De Israelische overheid volgt hierbij de positie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Verder info volgt. Meer informatie is te vinden op:

http://ehsfighback.blogspot.co.il/2013/11/wi-fi-case-update-israeli-gov-did-not.html#more

http://ehsfighback.blogspot.co.il/

------------------------------

Deze uitspraak is het resultaat van een uitgebreid pleidooi welke is geschreven door Dafna Tachover, aangeboden aan het Court op 13 juni 2013. Dit was een pleidooi van 65 pagina's, met een bijlage van 640 pagina's, welke vooral gericht was op een uitleg van het probleem elektrogevoeligheid (EHS).

De belangrijkste aanbeveling van dit pleidooi is om WIFI uit scholen te weren omdat het onredelijk is kinderen aan WIFi bloot te stellen terwijl het bewezen is dat het gezondheidsklachten kan veroorzaken.

 

Dafna Tachover, advocate, heeft met haar pleidooi geprobeerd te bewijzen dat:

(1) EHS een bestaande en reele aandoening is veroorzaakt door EMV

(2) de thermische blootstellingsnormen ontoereikend zijn zoals al 40 jaar geleden bekend was

(3) het onredelijk is te vertrouwen op de adviezen van de Wereldgezondheids-organisatie

(4) de evaluatie van de Israelische overheid betreffende dit onderwerp onprofessioneel en kortzichtig is

(5) de industrie bewust de bevolking misleidt.

 

Aangaande de veiligheidsnormen

De aanname van de Overheid dat binnen de gehanteerde normen zich absoluut geen negatieve gezondheidseffecten kunnen voordoen is onterecht want:

- Hoe kan de norm veilig zijn als Ms. Tachover en anderen lijden aan gezondheids/EHS-klachten?

- Hoe kan de norm veilig zijn als er duizenden studies zijn die biologische effecten aantonen

- Hoe kan de norm veilig zijn als zelf de (corrupte) WHO, EMV indeelt als mogelijk kankerverwekkend: 2B

 

Meer info op:

http://www.emfacts.com/2013/07/the-israeli-supreme-court-ordered-the-israeli-government-to-investigate-the-number-of-children-currently-suffering-from-ehs/

 

** Opvallende punt bij de Hoge Raad hoorzitting was het antwoord van de overheids-woordvoerder op de vraag: "Wat is de handelswijze als er een kind met EHS naar een school met geinstalleerde WIFI wil".

Het Overheids-antwoord hierop was: Dan wordt de WIFI in de school uitgezet.

 

** Ook in de correspondentie, voor deze hoorzitting, tussen Ms. Tachover en een Overheids-commissie gaf deze commissie aan dat:

Als er een kind is met gevoeligheid voor elektromagnetische velden, de overheid op individuele basis, naar een oplossing zal zoeken.