word document 88680097 canonical bd98f18d17In Juni 2013 is de laatste nieuwsbrief uitgekomen van ElektroSensitivity UK. Deze Engelse nieuwsbrief is redelijk uitgebreid met zo'n 28 pagina's en erg interessant.

In deze nieuwsbrief wordt onder andere wat uitgebreider ingegaan op de rechtzaak in Australie aangaande de erkenning van de EHS-klachten van Dr. Mc Donald en het uitbetalen van een schadevergoeding hiervoor door het bedrijf Comcare.

 

Deze nieuwsbrief is te vinden op: http://www.es-uk.info/attachments/article/44/2013.2.June.pdf

 

Andere interessante onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn zoal:

UK Vakbonden- Alle mogelijke stappen zetten om kankerverwekkende stoffen te vermijden

Het gaat hier vooral om kankerverwekkende stoffen die door de Wereldgezondheids-organisatie in de categorie: 1, 2A en 2B zijn geplaatst. Dus dit zal dan (theoretisch) ook moeten gelden voor radiofrequente velden van bijv. wifi,dect, zendmasten en mobiele telefoons. Ook wordt er ingegaan op het feit dat al meer onderzoekers deze radiofrequente velden en met name de mobiele telefoon eigenlijk ingedeeld willen hebben in de categorie 2A.

 

Verhoging van neurologische doden veroorzaakt door vervuiling

Als mogelijke oorzaak van een drastische verhoging van dementie in de laatste 30 jaar wordt met name genoemd: PC's, mobiele telefoons, chemicalieen en elektronische apparatuur.

Volgens Professor Pritchard kunnen deze ziektebeelden niet genetisch van aard zijn maar zijn dus omgevings factoren van invloed.

 

Franse vakbonden waarschuwen voor electrosmog

40 vakbondsbestuursleden zijn verontrust over electrosmog en lanceerden een internet-waarschuwings-campagne. Zij sluiten niet uit aktie te gaan voeren bij bedrijven die zijn werknemers excessief blootstellen aan EMV

 

"Bye Bye Babies": mobiele telefoonmasten beschadigen vruchtbaarheid

In de, met zendmasten volgezette, Indiase stad Delhi kan 1 uit de 4 stellen niet natuurlijk zwanger worden na 2 jaar of langer proberen. De gevonden spermacellen die het overleefd hebben zijn meestal te beschadigd om nog productief te zijn.