In de Telegraaf is een goed artikel gepubliceerd over de verdeeldheid die heerst onder wetenschappers inzake de mogelijk schadelijk gezondheidseffecten van 5G.

Achter de schermen wordt hard verder gewerkt aan de uitrol van het ’revolutionaire’ nieuwe draadloze datanetwerk 5G.
Maar de vrees voor gezondheidsschade groeit. Ook wetenschappers zijn wantrouwend.

In een video van de Universiteit van Nederland wordt in het kort de vraag besproken:
'Is 5G schadelijk'


Het nationale Milieu Agentschap van Zwitserland heeft een halt toegeroepen op de inschakeling van alle nieuw geplaatste 5G-zendmasten.

Er is concrete zorg over de effecten op de gezondheid, en meer onderzoek is nodig voordat de uitrol van 5G verder gaat.

In Januari 2020 zijn er diverse artikelen in de media verschenen over het onderwerp 5G.
Hierin wordt vaak een vrij beperkt beeld weergegeven van de echte probleempunten rondom 5G.

Hier enkele belangrijke punten die essentieel zijn om voor iedereen te weten.

Uit een uitgebreide analyse van de uitkomsten van het NTP- onderzoek blijkt een duidelijke associatie te worden aangetoond tussen de straling van mobiele telefoons en het ontstaan van DNA schade.

Het NTP- onderzoek, welke geinitieerd is door de Amerikaanse overheid, is eén van de grootste en uitgebreidste onderzoeken die is gedaan naar de effecten van de straling van mobiele telefoons

Go to top