researchOnMobileSafety sDe belangrijkste instanties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de veiligheidsnormen voor Elektromagnetische Velden zijn de ICNIRP en de IEEE.

In een uitgebreide Noorse documentaire (2008) komen diverse personen van deze instanties aan het woord. De leden van de IEEE blijken allen afkomstig van telecombedrijven of de US-army. Deze IEEE blijkt een duidelijke link te hebben met de ICNIRP welke op zijn beurt een link heeft met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

 

De huidige veiligheidsnormen worden zwaar bekritiseerd door vele wetenschappers, gemeenschappelijke bestuurders en burgers. Echter is de nu, in vele landen gehanteerde, ICNIRP-norm voor overheden en telecombedrijven nog steeds DE norm voor absolute veiligheid.

Maar wie zijn deze leden van de IEEE en de ICNIRP?  Zijn al deze leden wel 100% onafhankelijk om de absolute veiligheid van de EM-velden van draadloze apparatuur te garanderen?

Deze instanties hebben allen geen duidelijke open structuur en hebben feitelijk veel meer weg van een priveclub met leden waarbij, vooral bij de ICNIRP, expertise, achtergrond en zakelijke banden niet duidelijk traceerbaar zijn.

 

Kritieken op de ICNIRP:

Vanuit vele kanten komt kritiek op de structuur en de leden van de ICNIRP. Enkele karakteriserende kritieken zijn o.a.:

Dariusz Leszczynski (2012) "In experts we trust" or ... should we?

What is ICNIRP? It is safe to say that it is a selfperpetuating private club where current members of the Main Commission select new members to the Main Commission."

http://betweenrockandhardplace.files.wordpress.com/2012/09/21-in-experts-we-trust-or-should-we.pdf

 

Council of Europe - Parliamentary Assembly. Doc. 12608 - The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment (2011)

"... It is most curious, to say the least, that the applicable official threshold values for limiting the health impact of extremely low frequency electromagnetic fields and high frequency waves were drawn up and proposed to international political institutions (WHO, European Commission, governments) by the ICNIRP, an NGO whose origin and structure are none too clear
and which is furthermore suspected of having rather close links with the industries whose expansion is shaped by recommendations for maximum threshold values for the different frequencies of electromagnetic fields."

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=13137&Language=EN

 

ICNIRP -> WHO

De leden van de ICNIRP zijn in hoge mate betrokken bij het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Hierover schreef Darius Lezczynski het volgende:

... Currently, the most prominent and influential evaluation group is the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP. The influential position of this group stems from the fact that the first chairman of ICNIRP was appointed the head of the WHO EMF Project, and since then the WHO begun to use scientific evaluations and recommendations made by ICNIRP. This, in turn, brought to this evaluation group international recognition, prestige and influence - the WHO recommended what ICNIRP recommended.

 

Een link tussen de ICNIRP en de WHO is hier ook al eerder besproken aangaande Eric van Rongen. Lid van het ICNIRP en ook het WHO-EMF project:
http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/276-hoofdrolspelers-in-het-veiligheidsvraagstuk-emv-1-eric-van-rongen


Meer uitgebreide kritieken op o.a. ICNIRP zijn te vinden op
: http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html

 

IEEE -> ICNIRP -> WHO

Naast de onduidelijke achtergrond van de leden van de ICNIRP is de achtergrond van de soortgelijke instantie IEEE (welke vooral de Amerikaanse landen adviseerd) meer duidelijk.

Alle leden van de IEEE zijn werkzaam bij telecombedrijven of de US Army.

Omdat de IEEE en de ICNIRP dezelfde taakstelling hebben is er tussen deze partijen veel overleg.  Dit wordt ook aangegeven door oud ICNIRP- lid Michael Repacholi in de onderstaande documentaire.

Samengevat: De industrie/defensie leden van IEEE hebben overleg met private club ICNIRP waarvan achtergrond en invloeden van leden onbekend zijn. Deze leden hebben zich ingemengd in de WHO en bepalen de "onafhankelijke" veiligheidslimieten van EMV.

 

De achtergrond van de leden van de IEEE en de link met de ICNIRP is te zien in de documentaire: A Radiant Day

De gehele documentaire is een aanrader. Het besprokende is te zien in Part 3 (Vanaf 2:00)


Part 3:  https://www.youtube.com/watch?v=AHhfjQ1_JVw

 

 

Complete documentaire:

Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY

Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=X9j4WwI49GE

Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=4cdm70iPNjs

Part 5: https://www.youtube.com/watch?v=ut7C0L82_7o