Potential-effects-of-cell-phone-use-on-human-bodyIn een ingezonden reaktie op de actie van Stopumts: "Behoud Witte Zones" wordt aangestipt dat de typische klachten die elektrogevoelige personen ondervinden zich almeer lijken voor te doen onder de Nederlandse bevolking. Zo zijn slecht slapen, stress gevoel, burn-out, oog-oorproblemen, verslechterd immuunsysteem de laatste jaren in hoge mate toegenomen.

Is het toeval of is de enorme toename van EM-velden voor veel meer personen een groot gezondheidsprobleem aan het worden?

 

 

De afgelopen jaren is een enorme toename opgemerkt van onder andere de volgende gezondheidsklachten:

 

- Slaapproblemen      http://www.gezondheidsnet.nl/slapen/slaapgebrek-steeds-groter-probleem

- Stress     http://www.telegraaf.nl/gezondheid/22865790/__Ziekteverzuim_door_stress_fors_gestegen__.html

- Burn out       http://www.psychopraktisch.nl/nieuwsberichten/burn-out-onder-jongeren/

- Oogproblemen     http://oogfonds.nl/nieuws/nieuwsartikel/archive/2015/april/article/oogarts-luidt-noodklok-over-toename-bijziendheid/

- Afname immuunsysteem    https://www.nivel.nl/nieuws/langste-griepepidemie-sinds-40-jaar-duurt-nog-voort

 

Al vele jaren ervaren grote groepen personen deze grote gezondheidsklachten als zij in de buurt komen van draadloze apparaten als bijvoorbeeld een smartphone, I-pad, Wifi-router, Dect-telefoon en ook zendmasten. Het aantal van deze "elektrogevoeligen" is naar schatting ongeveer 3-5% van de bevolking. Het is bij vele van deze elektrogevoeligen een lange zoektocht geweest. Velen hebben zeer uitgebreid het medische traject doorlopen met weinig tot geen diagnoses. Velen kwamen er, na vele jaren, proefondervindelijk achter dat hun gezondheidsklachten in hoge mate verdwenen als zij op voldoende afstand bleven van deze draadloze apparatuur.

De link was gelegd en was er eindelijk een soort van diagnose gevonden. Met deze wetenschap werd er dan ook keer op keer ondervonden dat dergelijke apparatuur en het krijgen van gezondheidsklachten nagenoeg onvermijdelijk werd en er een 100% verband was. Voor velen heeft dit grote gevolgen gekregen voor huis, werk, relatie enz.

De relatie tussen deze draadloze apparatuur en gezondheidsklachten is, als men naar de vele onderzoeken kijkt, zeker te verwachten. De afstralende elektromagnetische velden (EMV) van deze apparatuur kan grote nadelige gevolgen hebben voor vele processen in het menselijk lichaam. Zo kunnen bijvoorbeeld lichaamcellen (genen/DNA) beschadigd worden en kunnen er DNA-breuken ontstaan door deze EM-velden.

 

---->   Zie vorig artikel "Alarmerende studies stapelen zich op" met de link naar wetenschappelijke onderzoeken.                                         

 

Echter heeft de Nederlandse overheid het bestaan van elektrogevoeligheid of elektrohypersensitiviteit (EHS) nog steeds niet erkent en heeft geen enkele actie ondernomen om deze elektrogevoeligen te helpen en te ondersteunen. (Wel heeft een overheidsorgaan het Kennisplatform EMV aangegeven dat mensen met stralingsklachten zeer serieus moeten worden genomen).

Blijkbaar hoopt de overheid dat het bij een kleine groep van 3-5% elektrogevoeligen blijft. De grote toename van typische EHS-klachten lijkt echter een beeld te geven dat niet alleen deze groep last ondervind maar een veel groter deel van de bevolking. Zij ervaren ondertussen ook gezondheidsklachten alleen hebben zij nog geen link gelegd met de alom aanwezige draadloze apparatuur.

 

Potential-effects-of-cell-phone-use-on-human-body

Desbetreffende ingezonden reaktie bij StopUMTS:

 
Waarom?
-Waarom het negeren van 10.000-en onderzoeken die negatieve effecten aantonen van RF-velden?
-Waarom het negeren van de vele wetenschappers die waarschuwen voor de grote negatieve effecten? Zoals bijv.:
Dr. Martin Pall: die de uitwerking van RF-velden vergelijkt met de uitwerkingen die gezien worden bij röntgenstraling.
Dr. George Carlo: die als hoofd van een onderzoeksteam (van ongeveer 200 onderzoekers) als één van de eerste (1995) de veiligheid van mobiele telefoons moest onderzoeken en tot de conclusie kwam dat deze een kankerverwekkend effect kunnen hebben. Dit komt met name door de digitale signalen die geïntegreerd zijn in het telecommunicatiesignaal.
31 experts van het IARC welke radiofrequente velden indeelden in de categorie: Mogelijk Kankerverwekkend
-Waarom het negeren van vele honderden personen in Nederland die aangeven grote gezondheidsklachten te ervaren in de nabijheid van RF-stralingsbronnen?
-Waarom deze personen weg te zetten met een psychisch probleem terwijl er vele onderzoeken zijn die bij mensen, dieren, planten.. negatieve effecten zien en deze de ervaren gezondheidsklachten kunnen verklaren. (bij dieren en planten ook een psychisch probleem?)
-Waarom personen met klachten negeren terwijl zij juist een inzicht kunnen geven in de gezondheidsklachten die bij ieder mens nog kunnen gaan ontstaan?
-Waarom onvoldoende te monitoren of deze stralingsklachten onder de totale bevolking scherp aan het toenemen zijn. Zoals: Slecht slapen, onrustig / gestrest gevoel, burn-out verschijnselen, hartproblemen, verslechterd immuunsysteem (meer en langer ziek), duizeligheid, concentratieproblemen, oor- en oogproblemen… ?
-Waarom zien vele personen in hun directe omgeving deze klachten sterk toenemen?
-Waarom vasthouden aan een veiligheidsnorm (ICNIRP) terwijl deze compleet ongeschikt is om bescherming te bieden tegen biologische en lange termijn effecten (langer dan 30minuten..)?
-Waarom blind uit te gaan van de adviezen van de Gezondheidsraad terwijl leden hiervan een duidelijk belangenverstrengeling hebben met andere (industrie-gerelateerde) instanties. Bijv. dhr. Eric van Rongen?
-Waarom niet het inzicht te hebben dat het lichaam een complex elektrisch en magnetisch systeem is welke door RF-velden in hoge mate verstoord kan worden?
-Waarom het alsmaar faciliteren van al snellere draadloze toepassingen zonder enige veiligheidscontrole. En hierdoor al meer de grenzen op te zoeken van de weerbaarheid van het menselijk lichaam. Waar mogelijke nieuwe ontwikkelingen als de Terahertz- frequenties een veelvoud aan schadelijke effecten kunnen hebben dan de nu bestaande technieken?
-Waarom het op het spel zetten van de gezondheid van miljoenen mensen met name die van jongeren, kinderen en baby’s?.
-Waarom nu niet reageren nu de uitwerking op de gezondheid nog binnen de perken kan blijven terwijl als men nog een aantal jaren wacht de gezondheidsschade onherstelbaar kan zijn?

Maak een begin met het behouden en ontwikkelen van stralingsarme gebieden in Nederland!

 

Vele andere zeer aangrijpende reacties zijn te vinden op:

http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/8744/reacties_op_de_oproep_behoud__witte_zones__%28stralingsarme_gebieden%29