evandeventerWelke personen spelen een hoofdrol in het bepalen en het onderzoeken van de veiligheid van Elektromagnetische Velden. Wie beoordelen de wetenschappelijke onderzoeken en wie vertaald deze naar het te voeren beleid?

Aflevering 2: Emilie van Deventer

 

 

Naam: Emilie van Deventer

Land: Canada / Zwitserland

 

Functies (o.a.):

- adjunct Professor of Electrical Engineering at the University of Toronto in Canada (1992- 2000)

- World Health Organization (WHO), (2000 tot heden) waar sinds 2006 -Team Leader of the Radiation program 

- senior member of the Institute of Electrical and Electronics Engineers. (IEEE)

- Observer on the Main Commission of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)

 

Emilie van Deventer is sinds 2000 werkzaam bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waar zij sinds 2006 hoofd is van het Radiation Program. Hier worden de WHO standpunten geformuleerd met betrekking tot de veiligheid van Elektromagnetische Velden. 

Tot heden (november 2014) heeft de WHO het standpunt dat er geen negatieve gezondheids-effecten zijn te verwachten van mobiele telefoons:

 

Kwalificatie IARC

iarc-1Een onderdeel van het WHO is het International Agency on Research for Cancer (IARC). In dit agentschap zitten zo'n 31 wetenschappers die kwalificaties geven over het (mogelijke) kankerverwekkend zijn van bepaalde stoffen/factoren. Het IARC heeft in 2011 na het bekijken van de uitgekomen wetenschappelijke onderzoeken: Radiofrequente velden ingedeeld in de catergorie 2B:- "mogelijk kankerverwekkend".

(Radiofrequente velden die voorkomen bij draadloze communicatie als GSM/UMTS/4G/C2000 zendmasten, Wifi-modems, Dect telefoons, smartphones....)

 

Deze kwalificatie zou normaal gesproken moeten leiden tot een uitgebreide informatiecampagne om de mogelijke gevaren van deze apparatuur aan te geven en een uitgebreide orientatie voor te nemen preventieve maatregelen.

Echter drie weken na het uitkomen van deze kwalificatie van het IARC kwam het WHO-hoofdkantoor, geinitieerd door Emilie van Deventer, met een nieuw factsheet #193 aangaande de veiligheid van mobiele telefoons. In dit factsheet werd de eerdere kwalificatie van het IARC ontkracht en wordt aangegeven dat er geen negatieve gezondheidseffecten zijn te verwachten van het gebruik van de mobiele telefoon.

 

"To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use." ...

 

WHO misleidend

 

Het IARC was zeer verrast over dit uitgekomen WHO standpunt en kwalificeerde dit standpunt als:  tegenstrijdig, niet duidelijk en misleidend.
In reactie hierop heeft het IARC aan het WHO hoofdkantoor gevraagd om dit factsheet aan te passen. Echter is dit tot heden niet gebeurt. 

 Met name is het uitgekomen factsheet misleidend omdat deze de eerdere kwalificatie van het IARC lijkt tegen te spreken. Dit heeft tot gevolg dat juist deze conclusies uit dit factsheet en niet de conclusies van het IARC gebruikt wordt, door o.a. telecombedrijven en overheden, om de bevolking voor te lichten.

De factsheet lijkt de conclusies van het IARC compleet tegen te spreken maar dit blijkt een misvatting omdat de factsheet alleen ingaat op het mobiele telefoongebruik. Waar de conclusies van het IARC gebaseerd zijn op alle soorten radiofrequente velden. Wat betekend dat de kwalificatie "mogelijk kankerverwekkend" nog steeds geldt voor andere stralingsbronnen dan de mobiele telefoon. 

 

Rol van Deventer

 

Het lijkt er op dat, onder leiding van Emilie van Deventer, dit factsheet de functie had om de eventuele gevaren van de mobiele telefoon doeltreffend te ontkrachten. Wat in ieder geval ook in het belang is van de telecomindustrie.  Nadat er jaren eerder bij het WHO al lessen zijn getrokken bij het feit dat de tabakslobby een grote invloed bleek te hebben op het gevoerde WHO beleid, blijkt er nu weer een duidelijke belangenverstrelling te zijn tussen industrie en WHO?

Deze merkwaardige gang van zaken bij de WHO was voor de Zweedse onderzoeksjournalist Mona Nillson reden om Emilie van Deventer te vragen wie deze factsheet heeft geschreven en hoe deze conclusie tot stand is gekomen. Op een schriftelijke vraag heeft van Deventer niet gereageerd en de directe confrontatie tussen Nillson en van Deventer is te zien in onderstaande video: 

Te vinden op de website van:

http://smartgridawareness.org/2014/08/30/microwaves-science-and-lies-documentary-reveals-a-product-defense-strategy/

 

Deze video is een fragment uit de film Microwaves,Science and Lies

https://vimeo.com/ondemand/17755/89417454

 

IARC kwalificatie:
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

WHO Factsheet:

who-fact-sheet-193-a

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/