kpemvHet verslag van de laatste vergadering van het Kennisplatform EMV (en de Klankbordgroep) is gepubliceerd op de website.

http://www.kennisplatform.nl/Files/Klankbordgroep/14053_KP-EMV_klankbordverslag%2011_LR2.pdf