pageNHD


In diverse kranten in Nederland is aandacht gegeven aan het voornemen, van in ieder geval meer dan honderd personen, om een proefproces te starten tegen de staat. (zoals bijv. op voorpagina NH Dagblad)

Alhoewel het proces zelf een vrij lastig en moeilijk begaanbaar pad zal zijn heeft dit proces ook als doel om de stralingsproblematiek uitgebreid in de media te krijgen en zodoende de nietswetende burgers bekend te maken met de eventuele gevaren van o.a. zendmasten, mobieltjes, wifi etc.

Wilt u dit initiatief ondersteunen kunt u meer informatie vinden op de website: http://www.proefprocesemv.nl/

Direct aanmelden kan op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Artikel Noord-Hollands Dagblad vrijdag 10mei 2013

Een groep van meer dan honderd Nederlanders begint een proefproces tegen de Staat om de straling door UMTS-masten en draadloze telefoons te beperken. Er zouden stralingsvrije zones moeten komen.

De groep bestaat uit sympathisanten en personen die gezondheidsklachten hebben ontwikkeld door blootstelling aan straling. Volgens hen heeft straling effect op iedereen, ook al zijn er geen specifieke gezondheidsklachten. Initiatiefneemster Brenda de Jong: „Er zijn duizenden onafhankelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit biologische effecten op onder meer de hersenen en de hormoonspiegel blijken. Maar de telecomindustrie blijft tegenonderzoeken financieren, en de overheid gaat daarin mee. Want er gaat veel geld in om. Voor het 4G-netwerk, dat sneller internet mogelijk maakt, heeft de Nederlandse Staat 3,8 miljard euro opgestreken. Het ministerie van landbouw, economische zaken en innovatie stelt dat wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijke effecten van elektromagnetische straling ontbreken. De schadelijke effecten zouden zijn terug te brengen tot de opwarming van een zak water. Dat doet geen recht aan de vele internationale wetenschappelijke onderzoeken die tot nu toe zijn gepubliceerd. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft de status van straling van mobiele communicatie gewijzigd van 'onschadelijk' naar 'mogelijk kankerverwekkend'."