CulemborgInmiddels worden ook de mensen in Culemborg wakker. Er is daar een nieuw initiatief opgezet en een website uit de grond gestampt.

Deze site is een initiatief van de Werkgroep Kunstmatige Electromagnetische Velden CulemborgDe Werkgroep heeft ten doel voorlichting te verschaffen aan de Culemborgse gemeenschap (burgers, gemeente, instanties, scholen) omtrent de gezondheidsrisico's van kunstmatige electromagnetische velden onder andere afkomstig van GSM- en UMTS-masten, WIFI, DECT technologie en mobiele telefoons. Ook wil zij de belangen behartigen van kwetsbare groepen die (over)gevoelig kunnen zijn of worden voor kunstmatige electromagnetische velden zoals kinderen, ouderen, zieken en de groep Culemborgers die Electro Hypersensitief zijn.

De werkgroep heeft niet als missie om de digitale (r)evolutie tegen te houden; dat acht zij niet reëel en niet wenselijk. Zij zoekt de tussenweg waarbij de belangen van de volksgezondheid, de maatschappij en de economie zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen en waarbij naar oplossingen wordt gezocht die aan alle partijen recht doen.

Bron: http://www.stralendculemborg.nl/

Veel succes met jullie missie. Wij zullen jullie daar ondersteunen waar we kunnen. Het zou lonend kunnen zijn om dit forum te gebruiken om afspraken te maken. Daarnaast stellen wij voor om presentaties te maken in samenspraak. Deze kunnen worden ingezet om niet bewuste mensen voor te lichten in gewone mensentaal.