De Franse Senaat verbiedt mobiele telefoons op scholen, reclame voor kinderen jonger dan 14 jaar en komt met nog vele andere voorzorgsmaatregelen. De uitrol van LTE en WiMax worden stilgelegd voor een duur van 5 jaar. En Nederland gaat lekker door met de uitrol van al deze ellende... dom dom dom.

Achtergronden (Google vertaling):

Franse Senaat artikel 72 (de artikelen L. 32-1, 34-9 en LL 34-9-1 van het Wetboek van Post en Telecommunicatie elektronische artikelen L. 5231-3 en L. 5231-4 [nieuwe] Code voor Volksgezondheid en Artikel 17a [nieuwe] wet van 15 juni 1906 op de distributies van energie) - leidraad voor regelgeving op elektromagnetische golven

Frans Agentschap voor de Veiligheid Gezondheid Milieu en Arbeid

CE Article CE artikel
Iedereen heeft het recht op gezondheid en de bescherming tegen de schadelijke gevolgen van elektromagnetische golven.

CE Het is gebleken dat "het Hof van Beroep van Versailles, door een decreet van 4.02.2009, bevestigde de veroordeling van een mobiele operator die relais te ontmantelen een antenne, terwijl het Neighborhood veroorzaakt een abnormale verstoring. Aangezien die zaak, de beslissingen in deze richting is groeiende. Deze besluiten blijkt de toenemende bezorgdheid van veel van onze medeburgers voor hun gezondheid en die van hun kinderen."

CE Artikel 9 Elk besluit over de oprichting, wijziging of onderhoud van een installatie die wordt gebruikt in de radio-telecommunicatie netwerken moeten duidelijk worden weergegeven en zichtbaar in de openbare ruimten van het gebouw aangetast door de werkzaamheden.

Besluiten over de vestiging radio gebruikt in telecommunicatienetwerken in flatgebouwen moet unaniem worden genomen door de eigenaars.

Besluiten over de vestiging radio gebruikt in de telecommunicatie in een lage sociale woningbouw moet bewoners worden geraadpleegd.

Het ontbreken van overleg in het vervallen van de huurovereenkomst tussen de eigenaar of eigenaren van het gebouw en de netbeheerder.

CE Artikel 11 Verbod reclame voor mobiele telefoons voor kinderen voor kinderen onder de 14.

Amendement verbiedt het gebruik van mobiele telefoons in kleuterscholen, lagere scholen en hogescholen.

CE Article 16 De installatie van Wi-Max en LTE (Long Term Evolution) zijn geschorst voor een periode van 5 jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wet. Waar mogelijk, de terminal faciliteiten Wi-Max en LTE worden vervangen door een bestaand bekabeld breedband. In alle andere gevallen, voorafgaande goedkeuring van de regionale directie van Industrie, Onderzoek en Milieu zal worden verlangd.


Voor de bron klik hier