Deze week is de uitslag van de Interphone studie bekend gemaakt. Het vreemde is dat de ene media verslaat over dat er geen verband tussen kanker en mobiele telefonie is gevonden en de andere media juist wel een verband ziet. Vooral omdat het juist de onderzoekers zelf zijn die zich een ongeluk zijn geschrokken over wat ze vonden. Wat ik vind is dat er voorbij wordt gegaan aan een heel ander feit.

Niet alleen bellen

Namelijk dat het gebruik van de mobiele telefoon niet beperkt is tot het bellen. Tegenwoordig staat namelijk de dataconnectie van de moderne mobiel altijd aan. Vooral voor zakenmensen is de realtiteit van de dag dat er push-email op wordt gehaald met de mobiel. dat wil zoveel zeggen dat als er een e-mail binnenkomt deze direct wordt doorgestuurd naar de mobiel. Even een rekensommetje. Als je dagelijks 50 e-mailtjes krijgt, wat niet gek is voor een gemiddeld gebruik, dan nemen we 30 seconden per e-mailtje dat het toestel verbinding maakt. Dat is toch 25 minuten per dag. Dan bel je er nog 5 minuten bij en dan zit je ook al in de categorie van zware gebruikers uit het onderzoek.

Niet alleen het hoofd

De meeste mensen dragen hun mobiel op hun lichaam op hele andere delen dan het oor. Bij mannen heeft vooral de bakzak (zakdragers) en de lever (riemdragers) veel te lijden. Als mijn conclusie klopt dan zou er een flinke stijging sinds ongeveer 2006 (inburgering smartphone) moeten zijn in het aantal kankergevallen  waarbij vooral organen geraakt worden in die gebieden. Als ik in mijn directe omgeving kijk klopt dat dus ook. Zowel veel darm-, lever- als teelbalkanker.

Niet alleen GSM

Voor het gemak heeft men het gebruik van andere draadloze communicatie apparatuur maar buiten het onderzoek gelaten. Draadloze huistelefoons (DECT), Portofoons (C2000) in het geval van hulpdiensten, draadloze oortjes (Bluetooth) heeft men allemaal niet meegenomen. Maar wellicht zijn de proefpersonen wel blootgesteld aan al deze bronnen. Vooral die mix van verschillende frequenties is nooit onderzoek naar gedaan. En juist daaraan worden mensen dagelijks blootgesteld.

Mijn conclusie

Die Interphone studie is in ieder geval een bevestiging van mijn vermoeden.
"Een flinke mix van straling per dag is de medeveroorzaker van verschillende soorten kanker."

Update: blijkbaar ben ik niet de enige die sterke punten kan noemen om het onderzoek te ondergraven.

De conclusies die in de pers zijn gekomen zijn zo overtrokken dat zelfs een leek ze in twijfel trekt. De telecomindustrie getuigt hiermee van zoveel eigendunk dat het volgende Nederlandse spreekwoord inmiddels wel op zijn plaats is:  
"Hoogmoed komt voor de val."