5Steeds meer ouders laten hun kinderen met een tablet spelen. Vooral de iPad is een favoriet bij de meeste ouders. Men is zich er helaas niet van bewust dat men hiermee kinderen in groot gevaar brengt. Maar, wat voor een kwaad kan het eigenlijk, want iedereen doet het toch?

Als we de handleiding van Apple erbij pakken, dan lezen we dat als je er niet exact zo mee omgaat als in de handleiding staat, de blootstelling aan straling boven de door de Overheid toegestane maximum waarde uitkomt.

Maar ja, wie leest de handleiding met al die kleine lettertjes nog...
Vreemd genoeg komt de waarschuwing niet in de normale Nederlandse gebruikershandleiding NIET voor.

http://manuals.info.apple.com/nl_NL/ipad2_gebruikershandleiding.pdf

Dit staat er in de aanvullende gebruiksaanwijzing:

Blootstelling aan radiogolven De iPad bevat een radiozender en -ontvanger. Als de iPad is ingeschakeld, ontvangt en verstuurt deze radiogolven via de antenne. De antennes voor Wi-Fi en Bluetooth bevinden zich achter het scherm, links naast de thuisknop en achter het Apple logo. Tests met de iPad hebben uitgewezen dat de iPad voldoet aan de SAT-blootstellingsrichtlijnen voor Wi-Fi en Bluetooth. De antenne voor mobiele netwerken bevindt zich boven in de iPad Wi-Fi + 3G als deze zo is gedraaid dat de thuisknop zich onderaan bevindt.

Deze instructies en voorzorgsmaatregelen zorgen ervoor dat uw mobiele apparaat optimaal presteert en dat de RFblootstellingsrichtlijnen van de FCC, IC en de Europese Unie niet worden overschreden. Houd het apparaat rechtop met de thuisknop onder aan het scherm of draai het een kwartslag zodat de antenne voor mobiele netwerken (die zich onder de zwarte rand boven aan het apparaat bevindt) van uw lichaam of andere objecten vandaan wijst.
De iPad Wi-Fi + 3G is zo ontworpen en gefabriceerd dat deze voldoet aan de blootstellingslimiet voor radiogolven (RF-straling) zoals die is vastgesteld door de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), regulerende instanties in Japan, de Europese Unie en andere landen. De blootstellingsnorm wordt uitgedrukt in een maateenheid die specifiek absorptietempo (SAT) wordt genoemd.

De volgende SAT-limieten zijn voor de iPad Wi-Fi + 3G ingesteld door respectievelijk de FCC, Industry Canada en de Raad van de Europese Unie: 1,6 watt per kilogram (W/kg), 1,6 W/kg en 2,0 W/kg. Tests van het SAT zijn uitgevoerd op de standaardlocaties die door deze organisaties zijn vastgesteld, waarbij de iPad Wi-Fi + 3G op het grootste toegestane zendvermogen was ingesteld voor alle geteste frequentiebanden. Hoewel het SAT wordt gemeten bij het grootste toegestane zendvermogen van elke frequentieband, kan het werkelijke SAT-niveau van de iPad Wi-Fi + 3G ruimschoots onder het maximumniveau liggen, omdat de iPad Wi-Fi + 3G het cellulaire zendvermogen aanpast aan de afstand waarop het draadloze netwerk zich bevindt en de stand van het apparaat. Over het algemeen geldt dat het zendvermogen voor draadloze communicatie lager ligt naarmate het basisstation voor draadloze communicatie zich dichterbij bevindt.

Als u de blootstelling aan radiogolven wilt beperken, kunt u dit doen door de iPad Wi-Fi + 3G minder vaak en minder lang te gebruiken, aangezien tijd een van de factoren is die de mate van blootstelling bepaalt. Een andere factor is afstand: naarmate u de iPad Wi-Fi + 3G verder van uw lichaam houdt, neemt het blootstellingsniveau drastisch af.

manuals.info.apple.com%2Fnl_NL%2FiPad_iOS4_Belangrijke_productinformatie.pdf

Kinderen spelen met iPads op manieren die zelfs volgens de specificaties van Apple zorgen voor een overschrijden van de extreem hoge blootstellingslimieten. Deze blootstellingslimieten zijn ook nog eens zijn gebasseerd op de opwarming van een zak zout water. Ze beschermen ons niet tegen de biologische effecten die de blootstelling aan elektromagnetische straling met zich meebrengt zoals: chronische hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen en een sterke afname van de afgemene immuniteit voor ziekten. Klik hier voor meer informatie.

Ouders zien niet in dat dit geen absoluut geen speelgoed is.