Onderzoeken en studies

Er zijn al enkele duizenden onderzoeken en studies gedaan naar de uitwerkingen van elektromagnetische velden (van o.a. Dect, wifi, umts ) op de beinvloeding van biologische processen in mens, dier en milieu.

Omdat voor de introductie van deze draadloze digitale zendtechnieken nagenoeg geen onderzoek is gedaan is het allergrootste deel van de studies gedaan na het jaar 2000. Naast de losse studies die gedaan zijn, zijn er ook diverse studies die meerdere (veelal honderden) van deze onderzoeken tesamen hebben bestudeerd om duidelijke patronen te herkennen.

Eén van deze “literatuur-studies” is gedaan door Henry Lai in 2004. In zijn studie is er gekeken naar het aantal onderzoeken die wel - en die geen biologische effecten hebben gevonden. Ook is er een onderscheid gemaakt tussen (deels) telecom- gefinancierde onderzoeken en onafhankelijk gefinancierde onderzoeken.


Studies naar biologische effecten Effect       Geen Effect
Industrie gefinancierd 32% 68%
Onafhankelijk gefinancierd 71% 29%
Totaal 55% 45%


In 2012 zijn deze verhoudingen op zijn minst gelijk gebleven al geven veel recente literatuur studies aan dat het percentage van onderzoeken die wel een effect vinden inmiddels veel groter is dan deze 55%.

Statistisch gezien zijn dit erg verontrustende verhoudingen.


Het merendeel van de studies tonen biologische effecten aan Echter de nu gehanteerde (ICNIRP) -veiligheidsnormen gaan ervan uit dat er, onder deze norm, totaal geen biologische effecten kunnen optreden. De normen gaan alleen uit van een opwarmend effect (thermisch effect) van het lichaam.

Vele onderzoekers concluderen dan ook dat deze ICNIRP-normen vele malen te hoog zijn en pleiten voor een drastische verlaging hiervan

Meer over deze ICNIRP- normen is te lezen bij veelgestelde vragen (FAQ)


Links naar onderzoeken 

  • Engelstalige website met een groot gedeelte van alle onderzoeken naar elektromagnetische velden. Met tevens een vermelding of desbetreffende onderzoek wel – of geen biologische effecten heeft gevonden
    http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp

Schadelijke / negatieve effecten die keer op keer in tientallen( en soms al in honderden) onderzoeken worden aangetoond zijn met name in de categorieen:

  • Effecten op genen en DNA
  • Effecten op lichaamscellen en het ontstaan van tumoren
  • Veranderingen in celfuncties
  • Doorlaatbaar worden van de bloed-brein barriere (zie ook korte uitleg bij onderwerp: GSM / Smartphone)
  • Effecten op de voortplantingscellen
  • Engelstalige website met onderzoeken die per gezonheids-effect een kleine beschrijving geeft van een aantal studies die deze specifieke effecten hebben geconstateerd http://wifiinschools.org.uk/6.html


Belangrijke rapporten en studies

Ecolog-rapport (2000):

In 2000 heeft het Duitse Ecolog Instituut, een onafhankelijk onderzoeksinstituut, een studie uitgevoerd in opdracht van de telecomoperator T-Mobile. Het betrof een literatuuronderzoek naar de gezondheidseffecten van o.a. hoogfrequente gepulste elektromagnetische straling.

De bevindingen waren o.a. dat straling kankerbevorderend is, schadelijk voor het immuunsysteem en dat het de hersen- en zenuwwerking beïnvloedt.

http://www.hese-project.org/hese-uk/en/papers/ecolog2000.pdf

 

REFLEX (2004):

In opdracht van de Europese Unie werd een grootschalige studie uitgevoerd aan verschillende Europese universiteiten waarin men is gaan kijken naar niet-thermische effecten van elektromagnetische straling (niet-thermisch wil zeggen niet veroorzaakt door opwarming van weefsel).

Uit het onderzoek bleek dat significante schade wordt aangericht in menselijke cellen en dan vooral aan het DNA (enkele en dubbele DNA-breuken). Een samenvatting en het volledig rapport kunnen gedownload worden op de website van de Verum Foundation.

http://www.verum-foundation.de/eu-projekte/reflex.html

 

BioInitiative-rapport (2007):

Een studie van de BioInitiative Working Group, een internationale werkgroep van gerenommeerde wetenschappers, onderzoekers en specialisten in gezondheidsbeleid. Het rapport is in feite een bespreking en samenvatting van al het onderzoek dat tot nu toe werd uitgevoerd. Het behandelt onder andere de immunologische, genetische en neurologische effecten.

De conclusie is heel duidelijk dat schadelijke effecten zich al voordoen bij relatief lage stralingsniveaus en dat de huidige blootstellingsnormen ernstig te kort schieten.

Het volledig rapport of de afzonderlijke hoofdstukken kunnen gedownload worden op

www.bioinitiative.org

 

Mobilwise

De Britse MobileWise publiceerde een rapport over de gezondheidsrisico's van gsm's. In het rapport komen meer dan 200 wetenschappelijke studies aan bod die duidelijk wijzen op een link met gezondheidsproblemen.

"The possible health risks identified include brain tumours and damage to fertility, genes, the blood-brain barrier and melatonin production, as well as other biological effects thought to have a role in the development of cancer. Endorsed by a number of eminent doctors and scientists, the report highlights the growing and substantial body of evidence that has been obscured in the debate over these risks"

Het betreffende rapport is hier te downloaden:

http://www.mobilewise.org/facts/report-mobile-phone-health-risks-the-case-for-action-to-protect-children