Geachte heer de Graaf,

Dank u wel voor uw reactie.

Helaas is het niet echt het type antwoord waarop ik had gehoopt. Om eerlijk te zijn zou ik mijn kind niet
bij u op school willen hebben. U lijkt technologie belangrijker te vinden dan gezondheid. Dat vind ik bijzonder
onaangenaam.

U geeft aan dat u zich niet wilt mengen in een discussie van voor en tegenstanders welke niet is gebaseerd op feiten.Dat lijkt een prima streven, maar dat ontslaat u niet van de plicht die u hebt om uw medewerkers en scholieren te beschermen.

U vertelt dat het niet bewezen is dat elektromagnetische straling effect heeft op mensen. Dat is pertinent onjuist. De effecten worden door gezondheidsraden niet zwaar genoeg geacht om onder de noemer ziekte te mogen vallen. Daarnaast doen al deze raden enkel literatuurstudie. Hoe de praktijk eruit ziet wil men niet weten.

De groep wetenschappers die zich gespecialiseerd heeft in onderzoek naar elektromagnetische straling luidt keihard de noodklok. Maar de gezondheidsraden blijven ontkennen. Dit kennen we van Softenon, roken, Asbest en als meest recent voorbeeld BPA in spenen. Deze laatste stof is al jaren verboden in Canada. In Nederland volgt men pas recent. Het verleden leert ons dus dat we niet kunnen vertrouwen op deze organen als het gaat om preventie voor serieuze bedreigingen voor de volksgezondheid.

Scholen hebben een maatschappelijke verantwoording om bij te dragen aan het vormen van een individu.
U zegt dat u onderwijs in de meest moderne gestalte wilt kunnen geven. Dat is een drogreden om draadloos te werken. Het draadloze netwerk is slechts een medium. Dit medium is een keuze. Indien u kunt kiezen voor een minder belastend medium met dezelfde functionaliteit bent u gek als u dat niet doet. Tenminste, zo denkt men in andere landen wel.

Wat ik in deze e-mail heb gedaan is u wat feiten aanleveren uit de praktijk. Deze staan lijnrecht tegenover
de huidige algemeen geaccepteerde mening gevormd door de Gezondheidsraad. Maar gaat u eens bij
uzelf te raden. Durft u echt op basis van enkel literatuurstudies deze beslissing te nemen?
Dan zou u zichzelf en degenen over wie u de verantwoording heeft zwaar tekort doen.

Mocht u zich toch eens willen verdiepen. Dit is een goed onderbouwde video over WiFi en de praktijk:
Vanaf 10:40 min. (een Franse burgemeester aan het woord die WiFi op scholen in zijn stad heeft verboden.)

Durft u dit ook aan of vindt u technologie echt belangrijker dan de gezondheid?

Wederom in afwachting,

Johan Gerritsen