Arnhem, 16-02-2011

Geachte heer Gerritsen,

Wij zijn ons ervan bewust dat er niet alleen in het verleden, maar ook heden ten dage nog een discussie wordt gevoerd over het gebruik van radiogolven en frequenties. Mensen spreken zich uit als voor- of tegenstander. Deze meningen zijn vaak gebaseerd op wat men heeft horen zeggen, heeft gelezen in kranten, opiniebladen of populaire informatieve bladen. De achtergrond van degeen die het betreffende stuk geschreven heeft speelt daarbij ook vaak een rol.

De school wil zich nadrukkelijk niet mengen in deze discussie. Zolang die gevoerd wordt op basis van meningen en niet op basis van feiten en bewijzen is daar nooit uit te komen. Feit is dat tot op dit moment de wetenschap nog geen bewijs heeft gevonden dat de gebruikte golven c.q. frequenties schadelijk zijn voor de mens.

Totdat het bewijs van schadelijkheid voor de mens is geleverd zal de school gebruik blijven maken van hulpmiddelen als draadloze netwerken. Zij worden noodzakelijk geacht om het onderwijs op een moderne manier gestalte te kunnen geven. Daarom wordt in advertenties ook weergegeven dat bij ons op school gebruik gemaakt wordt van WiFi.

Met vriendelijke groeten,

A.J. de Graaf

Algemeen directeur

Zo te lezen heeft men zoveel geinvesteerd, dat dit eerst terug moet worden verdiend. Dat kunnen ze natuurlijk alleen door zoveel mogelijk zieltjes te winnen die met hun speeltjes willen spelen. Dat blijkt de harde realiteit te zijn. Het loont dus om preventief met scholen te praten voordat ze zich verliezen in grote investeringen voor draadloze speeltjes. Want als het eenmaal is aangeschaft moet het worden terugverdiend.