Net als je denkt dat het echt niet meer gekker kan, dan kom je dit tegen. Een school die tijdens open dagen adverteert met gratis WiFi.

Vanaf schooljaar 2011-2012 werken alle leerlingen in de eerste klas met een laptop.
Je maakt dus je opdrachten niet meer alleenin een werkboek, maar op je eigen laptop.
Dit is leuker en leerzamer. Én je boekentas wordt hierdoor veel lichter. Natuurlijk kun
je op school draadloos internetten. Je zult zien dat werken met de laptop straks net
zo vanzelfsprekend wordt als schrijven met pen en papier.

Omdat mijn zoontje binnenkort ook naar de grote school zal gaan, heb ik er maar eens een brief aan gewaagd.

Geachte heer/mevrouw,

Tot mijn grote verbazing en afschuw lees ik dat u adverteert met WiFi op uw school.

Bent u zich wel bewust van het volgende:

  • - U beheert een openbare ruimte waar veel kinderen komen.
  • - U verplicht een ieder die in uw pand komt om zich te laten blootstellen aan de WiFi straling.
  • - U kunt u niet verzekeren tegen de gevolgen die deze WiFi straling aan uw personeel en uw bezoekers aanricht.

Wist u dat:

  • - Nederland ver achter loopt bij de bewustwording dat straling gezondheidklachten kan veroorzaken?
  • - In Canada scholen adverteren met WiFi free omdat ouders hun kinderen elders niet meer naar school willen laten gaan?
  • - In Franse bibliotheken WiFi al in 2008 is uitgeschakeld na klachten door personeelsleden?
  • - Engelse docenten ook al in 2008 aan de bel hebben  getrokken om WiFi uit te laten schakelen op scholen?
  • - Frankrijk zelfs wetten heeft die kinderen beschermen tegen draadloze communicatie middelen?
  • - De Universiteit van Wageningen onderzoek doet naar WiFi en straling en dat de voorlopige resultaten laten zien dat het planten doodt?
  • - Er nooit onderzoek is gedaan naar de gevolgen van straling op kinderen omdat het niet ethisch wordt geacht.

Nu u al deze dingen weet, vindt u het dan nog verantwoord om te adverteren met deze omstreden dienst?

In afwachting van uw reactie,

Johan Gerritsen

Een ouder van een mogelijk toekomstige leerling.

We wachten even af wat het antwoord zal zijn. Vermoedelijk zal ook deze school zich verschuilen achter de Gezondheidsraad.