Logo

                Stralingsbronnen

cellphone5

 

    Info kinderopvang / scholen

teacherschool2

 

             Veelgestelde vragen

veelgestelde vragen

 

                Onderzoeken

nieuws-kranten

 

Geachte heer de Graaf,

Dank u wel voor uw reactie.

Helaas is het niet echt het type antwoord waarop ik had gehoopt. Om eerlijk te zijn zou ik mijn kind niet
bij u op school willen hebben. U lijkt technologie belangrijker te vinden dan gezondheid. Dat vind ik bijzonder
onaangenaam.

U geeft aan dat u zich niet wilt mengen in een discussie van voor en tegenstanders welke niet is gebaseerd op feiten.Dat lijkt een prima streven, maar dat ontslaat u niet van de plicht die u hebt om uw medewerkers en scholieren te beschermen.

U vertelt dat het niet bewezen is dat elektromagnetische straling effect heeft op mensen. Dat is pertinent onjuist. De effecten worden door gezondheidsraden niet zwaar genoeg geacht om onder de noemer ziekte te mogen vallen. Daarnaast doen al deze raden enkel literatuurstudie. Hoe de praktijk eruit ziet wil men niet weten.

De groep wetenschappers die zich gespecialiseerd heeft in onderzoek naar elektromagnetische straling luidt keihard de noodklok. Maar de gezondheidsraden blijven ontkennen. Dit kennen we van Softenon, roken, Asbest en als meest recent voorbeeld BPA in spenen. Deze laatste stof is al jaren verboden in Canada. In Nederland volgt men pas recent. Het verleden leert ons dus dat we niet kunnen vertrouwen op deze organen als het gaat om preventie voor serieuze bedreigingen voor de volksgezondheid.

Scholen hebben een maatschappelijke verantwoording om bij te dragen aan het vormen van een individu.
U zegt dat u onderwijs in de meest moderne gestalte wilt kunnen geven. Dat is een drogreden om draadloos te werken. Het draadloze netwerk is slechts een medium. Dit medium is een keuze. Indien u kunt kiezen voor een minder belastend medium met dezelfde functionaliteit bent u gek als u dat niet doet. Tenminste, zo denkt men in andere landen wel.

Wat ik in deze e-mail heb gedaan is u wat feiten aanleveren uit de praktijk. Deze staan lijnrecht tegenover
de huidige algemeen geaccepteerde mening gevormd door de Gezondheidsraad. Maar gaat u eens bij
uzelf te raden. Durft u echt op basis van enkel literatuurstudies deze beslissing te nemen?
Dan zou u zichzelf en degenen over wie u de verantwoording heeft zwaar tekort doen.

Mocht u zich toch eens willen verdiepen. Dit is een goed onderbouwde video over WiFi en de praktijk:
Vanaf 10:40 min. (een Franse burgemeester aan het woord die WiFi op scholen in zijn stad heeft verboden.)

Durft u dit ook aan of vindt u technologie echt belangrijker dan de gezondheid?

Wederom in afwachting,

Johan Gerritsen

Arnhem, 16-02-2011

Geachte heer Gerritsen,

Wij zijn ons ervan bewust dat er niet alleen in het verleden, maar ook heden ten dage nog een discussie wordt gevoerd over het gebruik van radiogolven en frequenties. Mensen spreken zich uit als voor- of tegenstander. Deze meningen zijn vaak gebaseerd op wat men heeft horen zeggen, heeft gelezen in kranten, opiniebladen of populaire informatieve bladen. De achtergrond van degeen die het betreffende stuk geschreven heeft speelt daarbij ook vaak een rol.

De school wil zich nadrukkelijk niet mengen in deze discussie. Zolang die gevoerd wordt op basis van meningen en niet op basis van feiten en bewijzen is daar nooit uit te komen. Feit is dat tot op dit moment de wetenschap nog geen bewijs heeft gevonden dat de gebruikte golven c.q. frequenties schadelijk zijn voor de mens.

Totdat het bewijs van schadelijkheid voor de mens is geleverd zal de school gebruik blijven maken van hulpmiddelen als draadloze netwerken. Zij worden noodzakelijk geacht om het onderwijs op een moderne manier gestalte te kunnen geven. Daarom wordt in advertenties ook weergegeven dat bij ons op school gebruik gemaakt wordt van WiFi.

Met vriendelijke groeten,

A.J. de Graaf

Algemeen directeur

Zo te lezen heeft men zoveel geinvesteerd, dat dit eerst terug moet worden verdiend. Dat kunnen ze natuurlijk alleen door zoveel mogelijk zieltjes te winnen die met hun speeltjes willen spelen. Dat blijkt de harde realiteit te zijn. Het loont dus om preventief met scholen te praten voordat ze zich verliezen in grote investeringen voor draadloze speeltjes. Want als het eenmaal is aangeschaft moet het worden terugverdiend.

Net als je denkt dat het echt niet meer gekker kan, dan kom je dit tegen. Een school die tijdens open dagen adverteert met gratis WiFi.

Vanaf schooljaar 2011-2012 werken alle leerlingen in de eerste klas met een laptop.
Je maakt dus je opdrachten niet meer alleenin een werkboek, maar op je eigen laptop.
Dit is leuker en leerzamer. Én je boekentas wordt hierdoor veel lichter. Natuurlijk kun
je op school draadloos internetten. Je zult zien dat werken met de laptop straks net
zo vanzelfsprekend wordt als schrijven met pen en papier.

Omdat mijn zoontje binnenkort ook naar de grote school zal gaan, heb ik er maar eens een brief aan gewaagd.

Geachte heer/mevrouw,

Tot mijn grote verbazing en afschuw lees ik dat u adverteert met WiFi op uw school.

Bent u zich wel bewust van het volgende:

 • - U beheert een openbare ruimte waar veel kinderen komen.
 • - U verplicht een ieder die in uw pand komt om zich te laten blootstellen aan de WiFi straling.
 • - U kunt u niet verzekeren tegen de gevolgen die deze WiFi straling aan uw personeel en uw bezoekers aanricht.

Wist u dat:

 • - Nederland ver achter loopt bij de bewustwording dat straling gezondheidklachten kan veroorzaken?
 • - In Canada scholen adverteren met WiFi free omdat ouders hun kinderen elders niet meer naar school willen laten gaan?
 • - In Franse bibliotheken WiFi al in 2008 is uitgeschakeld na klachten door personeelsleden?
 • - Engelse docenten ook al in 2008 aan de bel hebben  getrokken om WiFi uit te laten schakelen op scholen?
 • - Frankrijk zelfs wetten heeft die kinderen beschermen tegen draadloze communicatie middelen?
 • - De Universiteit van Wageningen onderzoek doet naar WiFi en straling en dat de voorlopige resultaten laten zien dat het planten doodt?
 • - Er nooit onderzoek is gedaan naar de gevolgen van straling op kinderen omdat het niet ethisch wordt geacht.

Nu u al deze dingen weet, vindt u het dan nog verantwoord om te adverteren met deze omstreden dienst?

In afwachting van uw reactie,

Johan Gerritsen

Een ouder van een mogelijk toekomstige leerling.

We wachten even af wat het antwoord zal zijn. Vermoedelijk zal ook deze school zich verschuilen achter de Gezondheidsraad.

Teken de petitie

Quotes

I'm contacted by several parents every week with children who have become sick from their school’s wireless system. The most common symptoms include headaches, increased sensitivity to noise, nose bleeds, concentration and memory problems, nausea, exhaustion, and hyperactivity. “Unfortunately, these harms are not potential but existing, and at an epidemic scale,
Dafna Tachover , former telecommunications officer, lawyer

Feiten

 • Wist u dat de 'elektromagnetische velden' zoals die voorkomen bij mobiele telefoons gekwalificeerd zijn als: Mogelijk Kankerverwekkend?

 • Wist u dat de Raad van Europa al in 2011 een advies aan alle lidstaten heeft gegeven om het gebruik van mobiele telefoons en Wi-Fi in scholen te verbieden?
 • Wist u dat er mobiele telefoonverbod geldt op alle scholen in Frankrijk? En dat de mogelijke effecten op de gezondheid de hoofdreden hiervoor is?

Waarschuwingen San Fransisco

Go to top