Op vrijdag 19 april is er een kort gesprek geweest tussen een van onze adviseurs en de directeur van de Krullevaar. Tijdens dit gesprek is ondubbelzinnig duidelijk gemaakt door onze adviseur dat wij de Krullevaar in het visier hebben. De directeur erkende dat er inmiddels een draadloos netwerk is opgehangen in de school en dat er plannen zijn om de klaslokalen van de nog nieuw te bouwen school ook met Wi-Fi uit te rusten. Door onze adviseur is er gewezen op de verantwoordelijkheid die de school heeft tegenover haar leerlingen en de situatie in Frankrijk.

Uiteindelijk werd er gevraagd waarom het College van Bestuur nog niet heeft gereageerd op het WOB verzoek. De directeur zou zich tot het college van bestuur wenden en vragen om een reactie. Tijdens het gesprek bleek dat zowel het College van Bestuur als de directeur niet gehinderd worden door enige kennis over straling en dat ze waarschijnlijk zwaar worden beinvloed door partijen die een geldelijk belang bij een dekkend Wi-Fi netwerk hebben.

Wordt vervolgd?

Wij beraden ons op het inlichten van de leerkrachten en de medezeggenschapsraad. Zij horen ook te weten welke plannen er worden gesmeed voordat ze een voldongen feit zijn.