Brummen, 26 maart 2013


Onderwerp: is draadloos Internet op scholen echt zo normaal?


Beste leerkrachten en directie van de Krullevaar,

Graag zou ik u op het volgende willen attenderen. In deze tijd worden scholen meer en meer verplicht door de maatschappij om een draadloos Internet aan te leggen. Dit kan dan worden gebruikt om via tablets en laptops onderwijs te geven. Vooropgesteld ik ben zelf al jaren werkzaam in de ICT-sector als software specialist en ben niet tegen technologie. Toch maak ik me zorgen om de ontwikkeling om alles draadloos te moeten doen.

De stichting Archipel heeft een prijs van 30000 euro gewonnen voor het indienen van een social media plan waarbij apparatuur van Samsung aangekocht mag worden. Samsung apparatuur is gemaakt om via draadloze overdracht met elkaar samen te werken. Het toepassen van deze apparatuur in een school veroorzaakt een grote verandering in het binnenklimaat. Deze verandering zal aantoonbaar leiden tot slechtere prestaties van kinderen en leerkrachten.

Nederland heeft de hoogste blootstellingslimieten op het gebied van elektromagnetische straling ter wereld. Deze limieten zijn gebaseerd op de opwarming van een zak zout water met 1 graad. Ze beschermen ons niet tegen de biologische effecten die het verblijven in elektromagnetische straling veroorzaken. Deze effecten zijn: een sterk verminderde weerstand, hoofdpijn, misselijk, duizelig enzovoorts. Deze klachten worden in Nederland door de autoriteiten niet als erg genoeg gezien om de bevolking ervoor te waarschuwen.

In Frankrijk zijn mobiele telefoons sinds 2010 verboden op scholen om gezondheidsredenen. Daar is deze week Wi-Fi (draadloos Internet) aan toegevoegd. Er is daar bij wet vastgelegd dat scholen verplicht zijn om voor de minst schadelijke oplossing te kiezen. Dit is 180 graden anders dan in Nederland. België staat op het punt om een compleet verbod op mobiele telefoons voor kinderen aan te nemen. In Zwitserland is de gevoeligheid voor elektromagnetische straling een officiële ziekte geworden. Hoe kan het dan dat wij nog steeds in de fabel geloven dat we veilig alles draadloos kunnen maken?

Er heerst in Nederland een klimaat van ontkenning en ridiculisering. Iedereen die durft te beweren dat elektromagnetische straling schadelijk is, wordt belachelijk gemaakt. Dit moet stoppen, omdat onze kinderen de rekening zullen betalen. Zij kampen al met een sterk verminderde weerstand omdat ze dagelijks verblijven in ruimten met elektromagnetische straling. Veel ouders hebben namelijk een eigen draadloos netwerk dat door de Internet provider werd aangeleverd. Ze hebben vaak niet in de gaten dat dit de hoofdoorzaak is van de chronische gezondheidsklachten waar half Nederland inmiddels mee kampt.

Vanuit mijn kennis en ervaring als ICT specialist weet ik hoe hard straling gezonde mensen kan treffen. Ik heb de afgelopen jaren veel mensen onderuit zien gaan door zogenaamde stressklachten. Elektromagnetische straling veroorzaakt stress op celniveau. Als je dat weet ga je ineens heel anders naar al die ziektegevallen in je omgeving kijken. Ik ontstoor huizen van vrienden en kennissen en geef advies. Vaak is het zo dat als je de straling weghaalt, je klachten ook direct verdwijnen. Vanuit deze achtergrond stoort het mij bijzonder om te ontdekken dat de stichting Archipel plannen heeft om kinderen met draadloze apparatuur te laten werken.

Vorige week heb ik middels een WOB verzoek de stichting Archipel verzocht om hun plannen openbaar te maken. Ik zou graag mij kennis en ervaring in willen zetten om de plannen op tijd bij te sturen en waar mogelijk een andere en veiligere oplossing voor te stellen.

Daarnaast zou ik graag alle leerkrachten van de Krullevaar willen vragen om tijdig in het verweer te komen tegen een plan om draadloos Internet in een klaslokaal aan te leggen. De kans dat uw prestaties en die van uw leerlingen gaan lijden onder de elektromagnetische straling is erg groot. Er is een directe link tussen ADHD en blootstelling aan elektromagnetische straling. Aangezien de budgeten in het onderwijs al bijzonder laag zijn, zou een extra stressfactor de druppel kunnen zijn. Als u ziek wordt van de elektromagnetische straling is er geen weg meer terug. U zult uw baan verliezen omdat een eenmaal aanwezig netwerk niet zal worden verwijderd. Er zal worden verwezen naar de blootstellingslimieten en de Gezondheidsraad.

Indien u meer informatie wilt, dan bent u altijd welkom. Ik kan nog een waslijst aan bewijs opnoemen waaruit blijkt dat elektromagnetische straling van invloed is op mensen, dieren en planten, maar dan wordt de brief wel erg lang. In het nabije verleden is er al samenwerking geweest tussen de voormalig directrice Marjolijn en mij. Daarbij is voorlichting gegeven en zijn de DECT-telefoons zo ingesteld dat ze minimale elektromagnetische velden verspreiden. Met onze kennis en kunde zijn op deze manier veel mogelijke problemen op te lossen.

De komende weken zal ik alle informatie die er naar buiten komt publiceren op Wireless Info. Dit is de website waar ik projectleider van ben. Via mijn netwerk kan ik de school in contact brengen met meetspecialisten en adviseurs. Ik hoop als ouder van een leerling van de Krullevaar dat dit een school zal blijven waar na wordt gedacht over de gezondheid van kinderen en leerkrachten en waar beide veilig naar school kunnen blijven gaan.

Team Wireless Info
www.wirelessinfo.nl

Bijgevoegd: een oproep van artsen om in actie te komen.