Home
Zoeken
... Waar de Gezondheidsraad het “onwaarschijnlijk” acht dat mobiele telefoons kankerverwekkend kunnen zijn, ziet de Raad van Europa wel degelijk een gezondheidsrisico, en niet alleen in het gebruik van mobieltjes, ...
21 december 2018
De Amerikaanse overheidsinstantie: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heeft een rapport gepubliceerd waar de het aantal kankergevallen in de jaren 2001-2014 is onderzocht. Bij jongeren ...
16 augustus 2018
... ziet bellen; whatsappen en dat soort dingen gebeurt ook maar weinig. Dus het wordt niet verboden, het is een natuurlijk verloop dat we er weinig gebruik van maken. Hoe gaat het met de leerlingen op school? ...
29 mei 2018
... ziet dan in het NTP-rapport wordt aangegeven. Zo adviseert het panel: Working from the NTP’s scale of Clear Evidence, Some Evidence, Equivocal Evidence and No Evidence, the panel made the following ...
04 april 2018
... negatieve effecten ziet op de gezondheid van mens, dier en milieu. Om in het kort een duidelijk beeld te geven van al deze onderzoeken zijn hier o.a. drie literatuurstudies interessant. In deze literatuurstudies ...
27 maart 2018
... has the potential to induce measurable DNA damage under certain exposure conditions." Zie eerdere berichtgeving op deze website http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/394-ntp-onderzoek-deelonderzoek-ziet-dna-schade ...
08 februari 2018
Wi-Fi - en gelijksoortige digitale signalen. Je hoort, voelt, en ziet ze niet. Hierdoor lijken ze niet te bestaan. Door bepaalde meetapparatuur kunnen deze signalen hoorbaar gemaakt worden. Zo kun je ...
15 november 2017
Het National Toxicology Program (NTP) is een 25 miljoen dollar kostend onderzoek naar de effecten van EMV (afkomstig van draadloze communicatie apparatuur). In een presentatie van een deel van dit onderzoek ...
06 oktober 2017
... en gezondheid, nam als waarnemer deel aan de vergaderingen van de commissie en onderkent dat de boodschap van de Gezondheidsraad lastig is: 'eigenlijk weten we het niet precies'. Hij ziet het als de ...
13 juli 2016
...  Hoewel de raad geen aanleiding ziet voor maatregelen om de blootstelling te verminderen, adviseert hij wel om de blootstelling zo laag te houden als redelijkerwijs mogelijk is."     ...
06 juni 2016
The U.S. National Toxicology Program (NTP) heeft een zeer uitgebreid onderzoeksprogramma gedaan welke de effecten van telefoonstraling (GSM, CDMA) op dieren onderzoekt. De $25 miljoen dollar kostende ...
26 mei 2016
... geen effect aantonen totaal geen tegenwicht aan de onderzoeken die wel effecten zien. Dat het merendeel van de studies negatieve effecten ziet betekend dat er dus een zeer alarmerende boodschap uit hoort ...
20 april 2015
...  De wet hanteert een principe van ‘matiging’ en voorziet concreet in: ... Een wifi-verbod in crèches ... Voor basisscholen: uitschakelen WiFi wanneer niet in gebruik ,,, Draadloze apparaten ...
02 februari 2015
... onderzoeksrapporten, is zeer bezorgd over de huidige hoeveelheid straling: hij ziet hier gebeuren dat het streven naar winst prevaleert ten koste van bio-wijsheid, een langzaam opbouwende stress op onze ...
29 maart 2014
... van het gezicht vergroot. Als we een prognose maken op basis van de huidige cijfers, dan ziet het er in elk geval niet zo best uit volgens Zweeds onderzoek. Zij spreken van een dreigende pandemie van ...
13 mei 2013
... actie komen, anders konden we weleens de bijen en de vogels achterna gaan. Melatonine Naast het verstoren van 7,83 Hz blijken elektromagnetische velden nog een effect te hebben. Ons lichaam ziet deze ...
13 mei 2013
... vijf à zes uur met zijn linkerhand. Hij wilde schadevergoeding van de Italiaanse overheid, maar die weigerde. Bron: http://www.nu.nl/gadgets/2938758/italiaanse-rechtbank-ziet-verband-tussen-mobiel-bellen-en-kanker.html ...
22 oktober 2012
18. Veelgestelde vragen (FAQ)
(Sample Data-Articles)
... onderzoeken. heeft daarentegen de Nederlandse Gezondheidsraad tot nu toe geen enkele aanleiding gezien om ongerust over te worden. Ook ziet zij nog geen enkele aanleiding om preventieve adviezen te geven ...
29 april 2012
...      Bijlage A NTP-onderzoek: deelonderzoek ziet DNA-schade Het National Toxicology Program (NTP) is een 25 miljoen dollar kostend onderzoek naar de effecten van EMV (afkomstig van ...
22 april 2012
... de praktijk eruit ziet wil men niet weten. De groep wetenschappers die zich gespecialiseerd heeft in onderzoek naar elektromagnetische straling luidt keihard de noodklok. Maar de gezondheidsraden blijven ...
17 februari 2011

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven