Home
Zoeken
... van straling op de uitkomst van een rapport, dat werd samengesteld aan de hand van twee hoorzittingen die een comit├ę van de Raad had georganiseerd in 2010 en 2011. Op de hoorzittingen kwamen zowel vertegenwoordigers ...
21 december 2018
Dhr. Steven Weller (Bachelor of Science degree in biochemistry and microbiology) heeft een uitgebreide Risico-analyse gepubliceerd over de gezondheidsrisico's van Radiofrequente Velden (straling). Het ...
26 juli 2018
... om de blootstelling aan de EM-velden drastisch te verminderen. Soms is de keuze voor een stralingsarme schoolomgeving een logische en verloopt het proces daar naartoe als vanzelfsprekend. Nieuwbouw ...
29 mei 2018
... straling afkomstig van mobiele telefoons en andere apparaten kan schade toebrengen aan het DNA en kan kanker veroorzaken in proefdieren. Mijn opinie is dat blootstelling aan deze EM-straling op het zelfde ...
29 mei 2018
... Radiofrequente straling van mobiele telefoons en het ontstaan van kanker in ratten. Op 26-28 maart 2018 zijn, in een bijeenkomst van een experts, de resultaten van het NTP-onderzoek onderworpen aan ...
04 april 2018
... in ontwikkeling zijnde toepassing van de 5G zendtechniek.     Straling antennes aan banden: onduidelijkheid over gevaar volksgezondheid      https://www.ad.nl/politiek/straling-antennes-aan-banden-onduidelijkheid-over-gevaar-volksgezondheid~a388a34d/ ...
27 maart 2018
November 2017 is een onderzoek gepubliceerd naar de stralingsblootstelling van leerkrachten in schoolgebouwen met een Wi-Fi netwerk. Het hoogste gemiddeld niveau is gemeten in de periode waarbij de leerlingen ...
08 maart 2018
Op 21 maart 2018 wordt er een informatiebijeenkomst gehouden waar de problematiek rondom "straling in het onderwijs" wordt besproken. Deze bijeenkomst is gratis te bezoeken. Meer informatie op: https://stralinginonderwijs.wordpress.com/ ...
22 februari 2018
De Russische experts van de commissie RNCNIRP adviseren al meerdere jaren voor strenge normen voor stralingsniveaus van bijvoorbeeld zendmasten, mobiele telefoons en laptops. De Europese tegenhanger ...
25 januari 2018
... wordt aangegeven dat er een statistisch significante verhoging van DNA-schade wordt aangetoond bij ratten en muizen die worden blootgesteld aan GSM- of CDMA- straling.     Scientists ...
06 oktober 2017
Op de website jessevandervelde.com is een duidelijk en goed leesbaar artikel gepubliceerd welke enkele belangrijke punten in de problematiek rond Elektromagnetische straling bespreekt. Vooral voor degenen ...
14 september 2017
Na een gerechtelijke uitspraak heeft het Franse National Frequency Agency (ANFR) haar onderzoeksuitkomsten naar de stralingsniveaus van mobiele telefoons moeten publiceren. Bij 89% van de onderzochte ...
06 juni 2017
De Candase stichting Canadians for Safe Technology (C4ST) heeft een overzicht gepubliceerd van 200 onderzoeken. Al deze onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan bij stralingsniveaus die binnen de geldende ...
10 mei 2017
... (Specific Absorption Rate). Hierin wordt bepaald in welke mate het lichaam de straling van de mobiele telefoon absorbeert. Deze SAR-meting wordt gedaan middels het meten van de temperatuur binnenin een ...
06 april 2017
In tientallen landen zijn er al wettelijke maatregelen genomen om blootstelling aan EM-velden (straling) drastisch te verminderen. Het gaat hier om EM-velden afkomstig van: mobiele telefoons, tablets, ...
08 maart 2017
... (maximaal 1 uur per dag) ingeschakeld. Ook worden speciale Wi-Fi acces point gebruikt die de stralingsintensiteit aanpast aan het aantal aangemelde apparaten. Zo wordt het stralingsniveau zo laag mogelijk ...
08 maart 2017
... en de mogelijke gezondheidseffecten is te lezen in onderstaand document. Alhoewel dit document in 2014 is opgemaakt geeft dit document de belangrijkste punten weer. Zo ook de gemiddelde stralingsniveaus ...
21 februari 2017
Het Cyprus National Committee on Children's Environment and Health adviseerd: "Bescherm de foetus voor EM-straling afkomstig van mobiele telefoons, Wi-Fi en andere draadloze toepassingen".   ...
30 januari 2017
In een studie uitgekomen in oktober 2015 worden verschillende soorten zendtechnieken onderzocht in relatie tot het biologische systeem van het menselijk lichaam. In de studie blijkt dat de, tot nu toe ...
15 november 2016
...  In de V.S. wordt bijvoorbeeld een stijging gezien van (2002-2012):  174%   Van de schildklier is bekend dat deze gevoelig is voor ioniserende straling ( bijv. radioactiviteit). Onduidelijk ...
14 november 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven