Home
Zoeken
... onder de 20 jaar is een duidelijke stijging waarneembaar in het aantal gevallen van: brein-, lever-, en schildklier kanker.   Een overzicht van dit onderzoek is te vinden op: https://ehtrust.org/cdc-finds-brain-liver-and-thyroid-cancers-increasing-among-us-children-2001-2014/ ...
16 augustus 2018
In Zweden wordt de laatste jaren een duidelijke stijging gezien van het aantal Hoofd- en Nektumoren. Ook is er een scherpe stijging te zien in het aantal kankergevallen voorkomend in de schildklier en ...
17 april 2018
... met water gevuld model van een volwassen mens. Als de temperatuursstijging binnen de gestelde SAR-grenzen blijft wordt het toestel veilig bevonden. Opvallend is dat bij nagenoeg alle mobiele telefoons ...
06 april 2017
De Poolse stad Krakow gaat maatregelen nemen tegen de exponentionele stijging van "elektromagnetische smog", om burgers beter bescherming te geven voor potentiele gezondheidsschade. Hoe lang kunnen andere ...
14 januari 2017
Onlangs is er een wetenschappelijk artikel uitgekomen welke de relatie onderzoekt tussen de sterke stijging van het aantal schildkliertumoren en de explosieve stijging van het mobiele telefoon gebruik. ...
14 november 2016
...  Een duidelijke stijging van glioblastoma tumoren wordt ook gezien in de recente studie van de National Toxicology Program     Naast de recent uitgekomen bevindingen van het National ...
01 juni 2016
... tussen 2010 en 2015 heeft doorgemaakt. In Nederland is het beeld ondoorzichtiger. Ziekteverzuim wordt door wetgeving sterk beteugeld en of de stijging van de ziektekosten het gevolg is van een verslechterde ...
30 maart 2016
8. Artikel Managersonline.nl
(Van andere media)
... is die blootstelling deze eeuw enorm toegenomen. Verhoogde blootstelling De wetenschappers brengen die verhoogde blootstelling ook in verband met de explosieve stijging van astma, allergie en ADHD onder ...
13 februari 2016
... die deze onstane gezondheidsklachten linken aan het gebruik van draadloze apparatuur laten een globaal beeld zien van +/- 5% van de bevolking. Waar de laatste jaren een sterke stijging wordt gezien. Dit ...
28 december 2015
... veiligheidsnorm of niet.  Het meten van een maximale temperatuurstijging in dit model is feitelijk de enige variabele waarnaar gekeken wordt om een mobiele telefoon veilig te bevinden. Volgens vele ...
07 november 2015
... wantoestanden voorkomen. In een aantal landen is men inmiddels begonnen met het terugdringen van deze technologie middels het Voorzorgsbeginsel dan wel het ALARA-principe. Wat doet ons land? De stijging ...
07 januari 2015
... Is de steeds hoger blootstelling aan EMV hier ook een oorzaak van?   Ee'n van de verklaringen die wordt gegeven is dat deze stijging komt doordat de gemiddelde leeftijd hoger wordt " we worden ...
12 december 2014
... deze natuurlijke straling door man-made EMV - Historische basis van blootstellingslimieten op basis van het voorkomen van directe buitensporige schadelijke stijging van de lichaamstemperatuur. In een ...
21 juni 2014
...    Beschadigt je smartphone jouw gezondheid?   Achter de winstgedreven stijging van het aantal smartphones en tablets schuilt, in de vorm van microgolfverontreiniging, een serieuze aanval ...
29 maart 2014
... is de gemiddelde levensverwachting verlengd van 55 naar 72 jaar. Een stijging van 31%. Op dit moment is deze levensverwachting 80jaar. Maar meer dan de helft van die acht jaar winst wordt doorgebracht ...
17 februari 2014
... zoektocht naar de plotselinge ontkenning van de eerdere berichtgeving is er ook contact geweest met een onderzoeker van het DCS. Deze gaf aan onderzoek te doen naar de oorzaken van de stijging van het ...
27 december 2013
... kanker en andere serieuze ziektebeelden bij de mens is voor veel instanties de reden om het elektrosmog probleem te negeren. Zien we hier de eerste berichten van een significante stijging van deze serieuze ...
03 oktober 2013
18. Mobiele telefoon en borstkanker
(Van andere media)
... het dragen van de telefoon in de borstzak. Enkele jaren geleden werd deze link ook al opgemerkt. Vooral bij vrouwen is een duidelijke stijging te zien welke waarschijnlijk komt doordat er in de meeste ...
17 juni 2013
... kans op hersentumoren. Als deze stichting dus enig bestaansrecht wil hebben, dan gaat men op zoek naar de oorzaak van de stijging van het aantal hersentumoren. Maar wij vermoeden dat ze net als de ...
13 mei 2013
20. Veelgestelde vragen (FAQ)
(Sample Data-Articles)
... kan veroorzaken. En dit al op niveaus die veel lager liggen dan de niveaus die in de praktijk nu veelal voorkomen.     Stijging van het stralingsniveau van het jaar 2000 tot en met ...
29 april 2012

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven