Home
Zoeken
Het National Toxicology Program (NTP) is een 25 miljoen dollar kostend onderzoek naar de effecten van EMV (afkomstig van draadloze communicatie apparatuur). In een presentatie van een deel van dit onderzoek ...
06 oktober 2017
... gehouden.   Van 23-26 januari is er een Expert Forum gehouden in Israel. Hier waren meerdere interessante sprekers. Zo ook het hoofd IT van alle scholen in Haifa. In zijn presentatie geeft ...
08 maart 2017
Wereldwijd zijn vele organisaties bezig om de toepassing van Wi-Fi en draadloze apparatuur in schoolgebouwen aan de kaak te stellen. De vele wetenschappelijke aanwijzingen van (mogelijk) schadelijke ...
21 februari 2017
...    3**   Studies in Oost-Europa zijn veelal lange-termijn studies.  In een presentatie, in 1999, van een uitgebreide overzichts-studie van 878 Russische onderzoeken bleek dat de ...
28 december 2016
5. Video presentatie NTP - studie
(Van andere media)
De officiele presentatie van de eerste resultaten van de NTP-studie zijn gepubliceerd, als video, op de NTP-website. De eerste resultaten laten vooral zien dat er een significante relatie is geconstateerd ...
01 september 2016
6. Nieuwsbrief EMR Australia
(Van andere media)
Door de stichting EMR Australia wordt elk kwartaal een nieuwsbrief uitgegeven. Hierin o.a. aandacht aan, de in Australie gegeven, presentaties van Dr. Devra Davis en Professor Leszczynski. Ook aandacht ...
04 april 2016
Sillicon Valley engineer Jeromy Johnson heeft een interessante presentatie gegeven bij het medium TEDx. Hij gaat, in een 15 minuten presentatie, in op de problemen maar ook in oplossingen om de schadelijke ...
07 maart 2016
Op 10 Oktober 2015 heeft het Wireless Technology & Public Health Forum plaatsgevonden. Hier zijn diverse presentaties gegeven van 'leading experts' op het gebied van Gezondheid en EMV. Uit deze ...
12 december 2015
9. Presentaties van Dr.Devra Davis
(Van andere media)
Dr.Devra Davis is een internationaal bekende Amerikaanse epidemioloog. Zij heeft onder andere gediend voor President Clinton bij the Chemical Safety and Hazard Investigation Board van 1994 tot 1999.  ...
03 november 2015
...  Diverse presentaties zijn gegeven die een goed overzicht geven over de problematiek en de vele wetenschappelijke aanwijzingen van gezondheidsschade door RF-velden.   Een overzicht van enkele ...
20 juli 2015
... uitgebreide Powerpoint presentatie van Jerry Flynn: https://www.mediafire.com/folder/5xx5ag4x8jvxd/Powerpoint_presentations   Zie ook: https://groups.google.com/forum/#!topic/mobilfunk_newsletter/0zLuuHdJrVc ...
09 mei 2015
... en bewezen zijn bij mosselen In de laatste twee minuten van de onderstaande presentatie worden enkele van de vele wetenschappelijke studies over dit onderwerp genoemd. We hebben nu zonder twijfel te ...
08 december 2014
...  Aanvullend hierop is een presentatie geplaatst van Dr. Magda Havas waar het ontstaan van deze gezondheidsklachten door Wifi-systemen reeel wordt geacht, wat op een wetenschappelijke wijze onderbouwd ...
24 november 2014
Olle Johansson heeft op the Open Mind Conference  september 2014 te Kopenhagen een zeer interessante presentatie gegeven. Zeer informatief en absoluut het kijken waard   Zie https://www.youtube.com/watch?v=mN1nl9GNpUU ...
14 oktober 2014
Mikko Ahonen, PhD, Researcher van de Universiteit van Tampere (Finland) heeft voorjaar 2014 een presentatie gegeven over het onderwerp Microgolven. Hij geeft hierin een overzicht van de ontwikkelingen ...
21 juni 2014
... - Mogelijke link tussen toename EMV en toename van autisme.   Met een, door Dr. Pall gepresenteerde, werkingsmechanisme worden deze negatieve effecten verklaard.    Een korte presentatie ...
02 juni 2014
... lerares Sandra Wash tijdens een presentatie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) concludeerde in 2011 dat mobiel bellen mogelijk kankerverwekkend is, vooral voor kinderen. De WHO plaatst mobiel bellen ...
24 augustus 2013
... lonend kunnen zijn om dit forum te gebruiken om afspraken te maken. Daarnaast stellen wij voor om presentaties te maken in samenspraak. Deze kunnen worden ingezet om niet bewuste mensen voor te lichten ...
07 mei 2013
... de presentatie feliciteerden wij Kees met zijn visie en lef. Wij kunnen van zijn ervaringen leren, maar op onderdelen zijn wij verder in ontwikkeling. O4NT heeft afgesproken samen te werken en uit te bouwen. ...
04 juni 2012
... draadloze communicatie apparatuur). In een presentatie van een deel van dit onderzoek wordt aangegeven dat er een statistisch significante verhoging van DNA-schade wordt aangetoond bij ratten en muizen ...
22 april 2012

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven