Home
Zoeken
... andere apparaten die microgolven uitzenden.” “voldoende bewijs” De Raad van Europa, die overigens geen deel uitmaakt van de Europese Unie (EU), baseert zich voor haar visie op de gezondheidseffecten ...
21 december 2018
Het National Toxicology Program (NTP) behoort tot eén van de uitgebreidste onderzoeken die zijn gedaan naar de relatie tussen GSM/UMTS velden en het ontstaan van gezondheidseffecten op proefdieren. In ...
22 september 2018
... verbannen van Wi-Fi, tablets, laptops in klaslokalen Enkele belangrijke punten uit dit artikel van de DailyMail: Een groeiend aantal onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan: By contrast, ...
30 juni 2018
DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft onlangs een Rapportage uitgebracht: "Onderzoek gebruik sociale media en omgang met smartphones in het voortgezet onderwijs" Naast de gezondheidseffecten die ...
28 juni 2018
... gezondheidseffecten te creeeren als Laagfrequente Velden. En het hierdoor plausibel is dat blootstelling aan Hoogfrequente Velden dus ook kankerverwekkende effecten kan veroorzaken: Broadly speaking, ...
28 juni 2018
In, recent gepubliceerde, onderzoeken worden wederom diverse schadelijk gezondheidseffecten door blootstelling aan RF-Velden opgemerkt. Deze onderzoeksresultaten zijn exemplarisch voor de grote hoeveelheid ...
17 april 2018
... the industry’s. De eerste aanwijzingen van mogelijke gezondheidseffecten waren dus al in de jaren 90 van de vorige eeuw bij de telecomindustrie bekend. De telecomindustrie heeft bij het ...
05 april 2018
... op de gezondheidseffecten die in verband worden gebracht met het gebruik van laptops, tablets en de bijbehorende lesmethodes in het onderwijs. Hier worden tientallen effecten besproken die mogelijk een ...
08 maart 2018
... maatregelen te nemen. Elektromagnetische velden van mobiele telefoons: Gezondheidseffecten op kinderen en adolescenten April 2011, Moskou Deze resolutie is door leden van het Russische nationale ...
25 januari 2018
... strategies focusing on attitudes could include information and advice, helping young adults to set limits for their own and others' accessibility. Naast deze studie op de ervaren gezondheidseffecten ...
25 januari 2018
... biologisch verstorende effecten kunnen opwekken. Dit maakt dat als een Wi-Fi router of Wi-Fi netwerk wordt aangezet er al diverse gezondheidseffecten op kunnen treden. Ook als er dus geen actieve communicatie ...
15 november 2017
... coli tegen antibiotica onder invloed van 900 MHZ GSM en 2,4 GHz Wi-Fi signalen. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122   Met deze wetenschap zullen de gezondheidseffecten van ...
19 augustus 2017
...  Waar het overgrote deel van de mobiele telefoon- gebruikers totaal niet wordt geinformeerd over de vele aanwijzingen van schadelijke gezondheidseffecten (van het mobiele telefoon gebruik), blijkt dat ...
17 juli 2017
De Candase stichting Canadians for Safe Technology (C4ST) heeft een overzicht gepubliceerd van 200 onderzoeken. Al deze onderzoeken tonen gezondheidseffecten aan bij stralingsniveaus die binnen de geldende ...
10 mei 2017
... het lichaam te gebruiken maar op enige afstand van het lichaam om mogelijke schadelijke gezondheidseffecten te voorkomen. Deze afstandsnormen worden vermeldt in de handleidingen geleverd bij de mobiele ...
06 april 2017
... en de mogelijke gezondheidseffecten is te lezen in onderstaand document. Alhoewel dit document in 2014 is opgemaakt geeft dit document de belangrijkste punten weer. Zo ook de gemiddelde stralingsniveaus ...
21 februari 2017
...  ***  Michael Repacholi die als ICNIRP-member de leiding heeft genomen bij WHO's Task Group voor beoordeling van de gezondheidseffecten van EMV en de toereikendheid van zijn eigen ICNIRP-normen.  ...
06 februari 2017
...  -------------------------------------------------------------- Uit lange termijn studies blijkt dat duidelijk merkbare gezondheidseffecten zich pas na enkele jaren gaan voordoen. De aangegeven gezondheidseffecten ...
28 december 2016
... van datasignalen grote invloed heeft op ontstane gezondheidseffecten. Uit studies blijkt dat bijvoorbeeld 4G signalen meer gezondheidseffecten veroorzaken dan 2G (GSM) signalen. Dit kan gaan beteken ...
15 november 2016
In een overzicht van 700 studies waarbij de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden worden onderzocht blijken tientallen schadelijke effecten op te treden. Deze studies worden allen besproken ...
04 november 2016

Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. We geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen we op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.

Ga naar boven